Woningdelen, nieuwe ontwikkelingen

De huidige regels voor woningdelen moeten aangepast worden, omdat de manier waarop veel studenten wonen in Amsterdam officieel niet toegestaan is. Vaak delen studenten een woning, bijvoorbeeld drie vrienden die een 3-kamerappartement delen. Daarbij is er meestal één hoofdhuurder en zijn er twee onderhuurders. Dit is officieel niet toegestaan: voor het opdelen van een zelfstandige woning in drie onzelfstandige woningen (kamers) is een vergunning nodig. Die vergunning is erg duur, waardoor deze vrijwel nooit wordt aangevraagd. Toch zijn er erg veel woningen in Amsterdam, zo’n 13.000, die op deze manier worden bewoond. Dit hoeft niet altijd een probleem te zijn. Daarom worden er nieuwe regels opgesteld die woningdelen mogelijk maken.
ASVA studentenvakbond is blij met de notitie Ruimte voor Woningdelen die vorige week is besproken in de raadscommissie Bouwen, Wonen en Klimaat.  De notitie biedt duidelijkheid over de mogelijkheden om met drie of meer studenten samen een woning delen. Dankzij deze nieuwe maatregelen hebben straks ook studenten die een woning delen huurbescherming.
Er zijn wel een aantal aandachtspunten. Zittende huurders, die nu bijvoorbeeld net niet binnen de regels vallen, moeten nu niet een verhoogd risico lopen hun huis uit te worden gezet. Daarnaast zou in het ideale geval, gezien de huidige krappe woningmarkt, ook voor woongroepen een maximale huur moeten bestaan. Feit is wel dat de woongroepen onder de vrije sector vallen, waardoor er geen regulering mogelijk is. Ook moet voorkomen worden dat overlast voor omwonenden toeneemt, bijvoorbeeld door geluidsisolatie te verplichten.
Op het moment dat de nieuwe regels in werking treden, naar het nu lijkt omstreeks voorjaar 2014, is het van groot belang dat er goede voorlichting gaat plaats vinden. ASVA vindt dat voorkomen moet worden dat grote groepen studenten voor verrassingen komen te staan.
ASVA pleit dan ook voor duidelijke regels, die goed gecommuniceerd worden.
Wat is woningdelen en wat gaat er nu gebeuren? Hier vind je meer informatie: Woningdelen