Open brief over Reorganisatie Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Samen met Facultaire Studentenraad Economie en Bedrijfskunde en Rethinking Economics Nederland hebben een open brief gestuurd naar het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam. Door een brutale reorganisatie en doorgedreven top-down rendementsdenken zijn deze kernwaarden op de FEB sterk in de verdrukking geraakt. 

“Afgelopen najaar hebben de Democratiserings- & Decentralisatie-commissie (D&D-commissie) en de Diversiteitscommissie hun eindrapporten gepresenteerd. De belangrijkste aanbeveling van de D&D-commissie was dat de UvA haar kernwaarden beter moet expliciteren, en de organisatie zo moet inrichten dat deze kernwaarden zo goed mogelijk beschermd worden. En ze gaf meteen ook een goed gemikte voorzet: de allereerste kernwaarde die ze naar voren schoof, is “ kritische distantie en academische vrijheid ”; en, zo schreef ze verder, “ het onderscheidend kenmerk van universitair onderwijs is bevordering van een kritische wetenschappelijke houding en denkwijze ”. Het eindrapport van de Diversiteitscommissie bouwde hierop voort, en deed concrete aanbevelingen om aan deze kernwaarden gestalte te geven: “ Maak onderzoekers, docenten en studenten meer bewust van de positionering van kennis en creëer ruimte voor uiteenlopende perspectieven ”; “ zorg voor institutionele bescherming van onderzoekers en docenten die denkscholen of perspectieven gebruiken die niet tot de mainstream of de norm behoren in hun vakgebied ”, en “ ontwikkel (…) vakken die reflectie bieden op (…) de genealogie van het vakgebied ”. Het lijken open deuren, maar dat zijn het niet. Want dat het allesbehalve eenvoudig is om deze

academische kernwaarden te beschermen en er in het curriculum en de dagelijkse praktijk gestalte aan te geven, blijkt uit de ervaringen op de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB): door een brutale reorganisatie en doorgedreven top-down rendementsdenken zijn deze kernwaarden op de FEB sterk in de verdrukking geraakt.

Lees hier de rest van de brief.