Collegegeldvrij besturen mogelijk voor HvA studenten in collegejaar 2017-2018

Vanaf volgend collegejaar (2017-2018) wordt het voor fulltime student-bestuurders mogelijk om collegegeldvrij te besturen. Collegegeldvrij houdt in dat studenten die een fulltime bestuursfunctie vervullen geen collegegeld hoeven te betalen, terwijl zij wel ingeschreven kunnen staan als student en dus gebruik kunnen maken van de studenten-OV-kaart en een lening. 

“Collegegeldvrij besturen houdt in dat je gewoon ingeschreven kunt staan bij je opleiding maar geen collegegeld hoeft te betalen. Dit betekent dat je geen lessen volgt en ook geen tentamens maakt, maar wel je studentenreisproduct, basisbeurs, studentenkamer, etc kunt behouden. Sinds vorig jaar is het door minister Bussemaker in de wet mogelijk gemaakt om dit te doen, maar was het niet een verplichting voor onderwijsinstellingen. Op veel onderwijsinstellingen is het dan ook geen mogelijkheid voor studenten. De Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft dit, na instemming van de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR), opgenomen in haar studentenstatuut.

Tot nu toe bleven veel verenigingenbestuurders wel ingeschreven bij de HvA, maar moesten zij gewoon 2000 euro collegegeld betalen. Het resultaat: 2000 euro collegegeld betalen om 3000 euro beurs te ontvangen. Lees hieronder de voorwaarden voor het collegegeldvrij besturen en neem gerust contact op met ASVA of de commissie FOS van de HvA. 

Alle onderstaande info is onder voorbehoud. Er is nog geen duidelijkheid over de procedure om in aanmerking te komen voor collegegeldvrij besturen(want: commissie FOS en financiële afdeling nog in gesprek hierover). Onderstaande informatie staat in het concept studentenstatuur 2017-2018 van de Hogeschool van Amsterdam.

Voorwaarden:

De student…

 • Staat ingeschreven als student bij de HvA (vrijstelling van verplichting collegegeld betalen)
 • Geen recht op deelname onderwijs en afleggen tentamens
 • Voltijds besturen (dwz 40 uur p/w of meer)
 • Max 12 maanden
 • Voldoet aan alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bestuursbeurs, dus:
  • Studie-/studentenvereniging moet zijn erkend
  • Ingeschreven bij KvK als bestuurder
  • Studiefinanciering ontvangen/recht hierop hebben
  • Taakomschrijving
  • Geschatte tijdsinvestering
  • Actuele ledenlijst

Kijk voor een uitleg van bovenstaande punten hier op de website van de HvA.

Hierin geïnteresseerd of hoop je van deze regeling gebruik te kunnen maken? Om op de hoogte gehouden te worden of voor vragen, neem contact op met de commissie FOS: fos@hva.nl.

p.s. Hoe meer interesse hierin getoond wordt bij de commissie FOS, hoe sterker het argument is om dit snel voor elkaar te krijgen. Schroom dus niet om hierover contact op te nemen!

Lees hier het opinieartikel van Esther baar over collegegeldvrij besturen aan de UvA. 

Lees hier hoe de minister het collegegeldvrij besturen mogelijk maakte.