Leenstelsel aangenomen in de Eerste Kamer

Gisteren is met een meerderheid in de Eerste Kamer het wetsvoorstel van het leenstelsel aangenomen. Na een debat van dertien uur stemde een meerderheid van de senatoren voor.

De instemming van de Eerste Kamer betekent dat minister Bussemaker per 1 september het leenstelsel zal invoeren. Scholieren die volgend jaar gaan beginnen met studeren zullen niet langer een basisbeurs krijgen, maar zullen hun studiefinanciering moeten lenen.

Nu is het nog zo dat studenten een basisbeurs krijgen om hen tegemoet te komen in hun levensonderhoud, dus hun eten, drinken en huur. Dat geld zal met het leenstelsel niet meer naar levensonderhoud gaan, maar naar de kwaliteit van onderwijs.

De Amsterdamse student wordt hierdoor hard getroffen. Het leven van een Amsterdamse student is gemiddeld duurder dan die van studenten in andere steden, omdat de huur van een studentenkamer hier gemiddeld het hoogst ligt. ASVA is bang dat door deze hoge kosten een hoop aankomende studenten af zal zien van kiezen voor Amsterdam.

Waar het geld van de basisbeurs blijft, is nu nog niet duidelijk. Op de begrotingen van de HvA en de UvA voor 2015 wordt er geen extra geld vrijgehouden, terwijl aankomende studenten al per september geen beurs meer krijgen.

Daarnaast worden ook huidige universitaire studenten getroffen, omdat ze hun vierde jaar studiefinanciering verliezen. Dit kost bachelorstudenten €3.349,68. Doordat de voorlichting voor studenten en scholieren veel te laat is weten veel huidige en aankomende studenten niet wat hun te wachten staat.

Ook veranderen de voorwaarden van het Profileringsfonds, de regeling waarmee studenten met een functiebeperking of die een bestuursjaar tegemoetkoming ontvangen, en krijgt de medezeggenschap instemmingsrecht op de instellingsbegroting. Dit zijn belangrijke wijzigingen die de HvA en de UvA komend jaar zullen moeten doorvoeren.

ASVA houdt in de gaten waar het geld blijft en hoe het bij studenten terugkomt. Ook kijken we nog altijd kritisch naar de invoer van het leenstelsel en de veranderingen in het hoger onderwijs die het met zich meebrengt. We zijn nog steeds van mening dat het leenstelsel onwenselijk is en zullen er alles aan doen om te zorgen dat studenten niet nog meer de dupe worden!

Wat verandert er voor jou? Kijk op http://www.iso.nl/leenstelsel/overgangsrecht/ of op https://duo.nl/particulieren/studievoorschot/test.asp.