Ontknoping wetsvoorstel leenstelsel nabij

Drie pogingen. Zoveel had minister Bussenmaker nodig om het leenstelsel door de Tweede Kamer te krijgen. Uiteindelijk lukte het haar met een gelegenheidscoalitie bestaande uit PvdA, VVD, D66 en GroenLinks om het wetsvoorstel – ondanks heftige kritiek van studenten, de Raad van State en financiële instellingen – door de Tweede Kamer te krijgen. Het is nu aan de Eerste Kamer om te beslissen of het wetsvoorstel aangenomen zal worden of niet.

Afgelopen week werd duidelijk dat veel studenten en scholieren helemaal niet op de hoogte zijn van de gevolgen van het leenstelsel. Uit onderzoek van de FNV Jong, LAKS en JOB waar ASVA aan bijdroeg bleek onder andere dat 83% van de ruim 1.350 ondervraagden niet weet wat de gemiddelde studieschuld zal zijn. Daarnaast onderschatten 3 op de 4 jongeren hun eigen studieschuld. Een kwart geeft aan niet goed op de hoogte te zijn van de veranderende wetgeving.

Ook stuurde de LSVb een klachtenbrief aan de Autoriteit Financiële Markten met de boodschap dat de minister zich niet aan de regels houdt die van toepassing zijn op leningen. Dat geld lenen geld kost hoeft de minister blijkbaar niet met studenten en scholieren te delen.

Volgende week dinsdag, 20 januari, zal in de Eerste Kamer het wetsvoorstel besproken worden. De senatoren zullen beslissen of de wet wel of niet van kracht zal worden. Voor de Kerst bleek nog dat de senatoren niet altijd met hun partij meestemmen. Laten we hopen dat er in de Eerste Kamer helden opstaan die opkomen voor het belang van de student. ASVA is er in ieder geval bij volgende week.