Grote stijging aantal studieverenigingen HvA

Sinds vorig jaar is het aantal erkende studieverenigingen van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) met 400% gestegen. Studentbetrokkenheid staat bij de HvA dit jaar hoog in het vaandel en ASVA en de HvA werken hard samen om zoveel mogelijk verenigingen te ondersteunen en te voorzien van de nodige middelen en faciliteiten.

Sinds afgelopen jaar is het aantal erkende studieverenigingen aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) met 400% gestegen. Op dit moment zijn er 17 erkende studieverenigingen aan de HvA en er worden steeds meer verenigingen opgericht. Studentbetrokkenheid staat dit jaar hoog in het vaandel bij de HvA en ASVA en de HvA werken hard samen om zoveel mogelijk verenigingen te ondersteunen en te voorzien van de nodige middelen faciliteiten.

Vanaf het moment dat studenten een vereniging willen oprichten worden zij nu gelijk goed ondersteund. Er zijn duidelijke richtlijnen uitgezet voor de oprichting en de HvA biedt de verenigingen op allerlei vlakken steeds meer ondersteuning. ASVA organiseert daarnaast regelmatig een studieverenigingenoverleg (SVO), waar verenigingen best practices met elkaar kunnen uitwisselen. Tijdens het studieverenigingoverleg kunnen besturen van studieverenigingen ook trainingen volgen om bijvoorbeeld meer leden te werven, hun vereniging te professionaliseren of om de overdracht aan het nieuwe bestuur zo goed mogelijk te laten verlopen. Hiermee probeert ASVA de continuïteit van de verenigingen te waarborgen en zo blijven we ook op de hoogte van wat er speelt bij de verenigingen. Door het SVO komen verenigingen sneller met elkaar in contact. Dit heeft ertoe geleid dat verenigingen nu vaker samenwerken bij het organiseren van evenementen, wat een positief effect heeft op de deelnemersaantallen en daarmee ook op de studentbetrokkenheid aan de HvA. ASVA zet zich in om deze stijgende lijn te behouden.

Onlangs hebben de verenigingen van de Amstelcampus goed nieuws gekregen: vanaf september 2016 zal er onderin het Kohnstammhuis een gemeenschappelijke ruimte voor studieverenigingen beschikbaar worden gesteld. Deze ruimte kan gebruikt worden voor vergaderingen, maar zal tevens ruimte voor een common room bieden, waar studenten van verschillende verenigingen kunnen samenkomen.

Op 7 april vindt de onderwijsconferentie van de HvA plaats. Daar zijn alle studenten en medewerkers van de HvA welkom en er worden allerlei workshops aangeboden voor onder andere studieverenigingen. Tijdens de onderwijsconferentie staat studentbetrokkenheid centraal. Het ochtendprogramma biedt veel ruimte voor persoonlijke verhalen van studenten, het middagprogramma is gevuld met trainingen. Tevens wordt de winnaar van de Docent van het Jaar-verkiezing tijdens deze conferentie bekend gemaakt.