Raad van Toezicht beschuldigt kritische studenten en medewerkers van lekken

Vorige week ontving ASVA een reactie van de Raad van Toezicht op de brief die zij samen met 354 personen verstuurde. De Raad van Toezicht gaat niet in op het verzoek van een openbare presentatie van de uitgelekte kandidaten van het College van Bestuur.

Op 18 maart heeft de ASVA studentenvakbond een brief gestuurd aan de Raad van Toezicht. Hierin heeft ASVA de Raad van Toezicht opgeroepen om een openbare bijeenkomst te organiseren waar de kandidaten voor de functie van rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur zich vóór hun benoeming zouden kunnen presenteren. Deze brief is binnen één dag door 354 personen ondertekend.

Vorige week heeft ASVA een reactie ontvangen van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht schrijft in deze reactie onder andere dat hij het lekken van de namen van de kandidaten in nrc.next niet wil ‘belonen’ door een openbare presentatie te organiseren. ASVA vindt het zorgelijk dat de roep van zo’n grote groep studenten en medewerkers van de UvA en de HvA compleet genegeerd wordt. Het organiseren van een openbare presentatie van de kandidaten is geen ‘beloning’ voor het lekken, maar het minste wat de Raad van Toezicht had kunnen doen om de procedure enigszins te democratiseren. Daarnaast beschuldigt de Raad van Toezicht met dit argument impliciet iedereen die om democratisering van de procedure heeft gevraagd: de Raad van Toezicht gaat er blijkbaar van uit dat er gelekt is door iemand die als doel had om hiermee een openbare presentatie af te dwingen. Een onderzoek naar het lek loopt nog. Het is dus nog net zo goed mogelijk dat headhunterbureau Egon Zehnder of een lid van de Raad van Toezicht zelf gelekt heeft. Door te zeggen dat hij het lekken niet wil ‘belonen’, lijkt de Raad van Toezicht voorbarige conclusies te trekken.

KAMERVRAGEN OVER DE RAAD VAN TOEZICHT

Op 21 maart heeft Kamerlid Jasper van Dijk (SP) Kamervragen gesteld aan minister Bussemaker over de rol van de Raad van Toezicht en de benoeming van de nieuwe leden van het College van Bestuur, deze zijn hier te lezen. De antwoorden op deze vragen zijn hier te vinden.

DEMONSTRATIE ‘ONTRUIM DE MANAGERS’

Er is een demonstratie aangekondigd door Humanities Rally en de Nieuwe Universiteit tegen de Raad van Toezicht. Deze demonstratie zal plaatsvinden op 11 april om 15:00 bij CREA op de Roeterseilandcampus. ‘De leden van de Raad van Toezicht zijn beroepsbestuurders die het proces van democratisering van de UvA vanaf minuut één hebben tegengewerkt’, aldus de actiegroepen. Daarnaast bemoeien ze zich te veel met het beleid van de UvA: ‘Zo lijkt het vertrek van Hans Amman voort te komen uit een conflict met de voorzitter van de Raad van Toezicht (Atzo Nicolaï) over de samenwerking van de UvA en de HvA. Humanities Rally en de Nieuwe Universiteit hekelen de ontransparante benoemingsprocedure van de nieuwe bestuurders. Meer informatie over de demonstratie is te vinden in het Facebookevenement. ASVA roept iedereen op om te komen demonstreren!