Flexstuderen: een desastreuze rendementsmaatregel of de ultieme vrijheid voor de student?

Op maandag 25 januari organiseert ASVA een debat over flexstuderen in het Maagdenhuis. Flexstuderen houdt in dat studenten de mogelijkheid krijgen om collegegeld te betalen per gevolgd studiepunt, in plaats van het vaste jaarlijkse bedrag. Is dit een desastreuze rendementsmaatregel of zorgt het juist voor ultieme vrijheid voor de student?

Op 14 december presenteerden de PvdA en de VVD hun plan om studenten collegegeld per studiepunt te laten betalen, het zogenaamde flexstuderen. Het idee komt van de Landelijke Studentenvakbond en de pilot zal in september starten op de UvA en de HvA. Studenten die flexstuderen betalen collegegeld per gevolgd studiepunt in plaats van het vaste jaarlijkse collegegeld. Het idee hiervan is dat studenten die minder vakken volgen ook minder collegegeld hoeven te betalen. Een belangrijk onderdeel van het plan is dat de overheid de instellingen ook gaat betalen per gevolgd studiepunt, in plaats van per student. Het plan leidde tot felle kritiek vanuit verschillende hoeken. Op 25 januari organiseert de ASVA studentenvakbond een debat over flexstuderen in het Maagdenhuis. In dit debat zal het idee achter flexstuderen centraal staan. Is flexstuderen de toekomst? Is flexstuderen de kant die we op willen met het hoger onderwijs? Voor welk probleem is flexstuderen nu eigenlijk een oplossing? Maar ook: wat zijn de voor- en nadelen van flexstuderen? En: wat zijn de randvoorwaarden? Het debat zal worden geleid door Jim Jansen, hoofdredacteur van New Scientist.

Panelleden

  • Mohammed Mohandis, Tweede Kamerlid namens de PvdA en onderwijswoordvoerder
  • Stefan Wirken, voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond – LSVb
  • Jarmo Berkhout, student Wijsbegeerte en actief bij Humanities Rally UvA
  • Lianne Schmidt, studentassessor van de UvA
  • Bram Buskoop, HvA-student en lid van de medezeggenschapsraad van Domein Onderwijs en Opvoeding

Praktische info

Datum: Maandag 25 januari

Tijd: 17:00u tot 19:30u

Locatie: Maagdenhuis, Spui 21 te Amsterdam

Zie ook het facebookevenement.