Student heeft nog steeds niets te zeggen op universiteit

De wijzigingen die worden voorgesteld in de nieuwe wet ‘versterking bestuurskracht’ gaan er niet voor zorgen dat studenten daadwerkelijk meer inspraak krijgen. Gelukkig zien enkele Kamerleden dat ook in en zijn er al een heel aantal aanpassingen voorgesteld. Vandaag vindt het debat over deze wet en de voorgestelde aanpassingen plaats in de Tweede Kamer.

Vandaag zal de wet ‘versterking bestuurskracht’ besproken worden in de Tweede Kamer. Zoals de naam van deze wet niet doet vermoeden, is de wet bedoeld om de medezeggenschap en de opleidingscommissies te versterken. Echter, zoals de wet er nu uitziet, krijgt de medezeggenschap nauwelijks extra rechten. De grootste veranderingen die nu worden voorgesteld zijn de volgende:

  • Als er nieuwe bestuurders worden benoemd, zal dat gebeuren op basis van openbare benoemingsprofielen. De medezeggenschap krijgt een adviserende stem bij de vaststelling van die profielen en bij benoeming en ontslag van bestuurders.
  • De Raad van Toezicht is voortaan verplicht om de Onderwijsinspectie op tijd te informeren over mogelijke risicovolle ontwikkelingen. Ook moet de Raad van Toezicht minimaal één keer per half jaar overleggen met de medezeggenschap.
  • Op dit moment is de belangrijkste taak van een opleidingscommissie om te adviseren over de onderwijs- en examenregeling. Deze taak zal worden uitgebreid naar adviseren over de kwaliteit van de opleiding.

Deze wijzigingen zijn niet bepaald revolutionair of baanbrekend, laat staan dat ze echt gaan zorgen voor meer inspraak voor studenten. Gelukkig zien de Kamerleden dat ook in en zijn er al een heel aantal amendementen ingediend. Een greep uit de amendementen die vandaag besproken zullen worden:

  • Opleidingscommissies worden opleidingsraden. Deze krijgen instemmingsrecht op het opleidingsspecifieke gedeelte van het onderwijs- en examenreglement.
  • De medezeggenschap krijgt instemmingsrecht op huisvestingsplannen, fusies en instellingscollegegeld
  • De facultaire studentenraad krijgt instemmingsrecht op de facultaire begroting
  • De sollicitatiecommissie voor nieuwe leden van het College van Bestuur moet voor de helft uit leden van de medezeggenschapsraden bestaan.
  • Raadsleden mogen zelf aangeven hoeveel uren ze nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Voor deze uren ontvangen ze vergoeding.

De volledige lijst van amendementen is hier te vinden. Het debat begint vandaag om 14:15 in Den Haag en is ook live te volgen via de website van de Tweede Kamer.