Enorme bezuinigingen desastreus voor Geesteswetenschappen

Deze week presenteerde de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) haar toekomstvisie. In het ‘Profiel 2016’ stelt zij twee scenario’s voor om de faculteit ernstig te veranderen. Als gevolg van de voorgestelde jaarlijkse bezuinigingen van dertien (!) miljoen euro op de FGw heeft het faculteitsbestuur aangegeven dat de ‘kaasschaafmethode’ onvoldoende zal zijn. Daarom presenteerde zij een plan waarbij het gehele bacheloronderwijs op de schop moet.

In dit ‘Profiel 2016’ worden twee scenario’s genoemd die de enorme bezuinigingen zouden moeten opvangen. In het eerste voorgestelde scenario worden alle bacheloropleidingen van de FGw vervangen door een liberal arts college. Hierin volgen alle studenten van de faculteit in het eerste jaar hetzelfde programma, waarna ze pas met een major in het tweede jaar op zoek kunnen gaan naar verdieping. Ook in het tweede scenario worden alle negenentwintig bacheloropleidingen aan de FGw opgeslokt door Bachelor Schools. Deze brede opleidingen worden zo ingericht dat er veel gemeenschappelijk onderwijs is, dat ten koste gaat van verdieping. Zo worden alle talenopleidingen samengevoegd tot één brede studie, met als keuzerichting de desbetreffende taal – als de studie niet überhaupt zal verdwijnen.

ASVA maakt zich grote zorgen om de verdieping in de bachelorprogramma’s als deze plannen worden ingevoerd. Het specifieke vakgebied van geesteswetenschappelijke studies krimpt drastisch van 180 naar 90 EC.

Dat deze bezuinigingen funest voor het onderwijs zijn, is ook veel studenten aan de FGw niet ontgaan. De massaal bezochte vergadering van de Facultaire Studentenraad FGw van gisteravond en de Facebookpagina Humanities Rally UvA, die in een week tijd al meer dan 3700 likes kreeg, zijn slechts enkele voorbeelden waaruit dit blijkt.

Uiteraard steunt ook de ASVA studentenvakbond dit protest dat door veel studenten en docenten gevoerd wordt. ASVA vraagt zich af hoe het zo ver heeft kunnen komen. Hoe kan het dat de UvA – die zich nota bene als brede universiteit wilt profileren – tot zulke rigoureuze bezuinigingen overgaat.

Daarnaast zijn de bezuinigingen absoluut niet te rijmen met de afspraken rondom een leenstelsel en de belofte juist meer geld in het onderwijs te zullen investeren. Studenten die de komende jaren in Amsterdam gaan studeren wordt alles ontnomen. Naast dat ze zonder studiefinanciering moeten  rondkomen, worden ze ook nog eens getroffen door bezuinigingen die de faculteit ernstige blijvende schade zal opleveren.

Niet langer mag de student de rekening krijgen van mismanagement van de UvA!