Durf diversiteit bespreekbaar te maken!

Woensdagochtend heeft de commissie Diversiteit haar rapport gepresenteerd. De commissie, opgericht naar aanleiding van de Bunge- en Maagdenhuisbezetting in 2015, heeft grondig onderzoek gedaan naar thema’s zoals ‘social justice’, diversiteit en dekolonisatie op de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het rapport beschrijft zes punten waarbij aanbevelingen worden gedaan en praktische vervolgstappen worden geboden.

Een belangrijk element in het rapport is het bewustzijn van ‘positionality’. Dit houdt in dat iedereen een andere achtergrond en geschiedenis heeft wat van invloed is op de belevingswereld op de universiteit. Uit het rapport blijkt namelijk dat studeren en werken op de UvA door iedereen anders ervaren wordt. Een voorbeeld is de ‘kamer Heeren XVII’. Dit is een kamer dat wordt beheerd door de UvA en is ingericht in de oude VOC-stijl. Een stukje geschiedenis waar sommigen trots op zijn. Anderen worden herinnerd aan een pijnlijk koloniaal verleden. Een ander voorbeeld: grappen over etniciteit of een handicap worden door sommigen als onschuldig ervaren, terwijl het voor anderen kwetsend is.

Deze onderwerpen moeten bespreekbaar worden gemaakt. Er moet een taal ontstaan waarmee over het onderwerp diversiteit gesproken kan worden. Ook is er een meldpunt voor discriminatie nodig voor studenten en medewerkers. Een speciale Diversity Unit die aandacht schenkt aan de aangekaarte punten uit het rapport is hier voor van groot belang .

Het rapport is een schatkist aan waardevolle informatie. De ASVA studentenvakbond moedigt iedereen aan om het rapport te lezen om gezamenlijk oplossingen te bieden. De aanbevelingen zullen niet per direct geïmplementeerd zijn, maar met doorzettingsvermogen en samenwerken komen we ver. Geert ten Dam, voorzitter van het College van Bestuur, heeft in ieder geval toegezegd persoonlijk de verantwoordelijkheid te nemen voor een diversiteitsoffice. De ASVA studentenvakbond gaat zich samen met de contactgroep van de diversiteitscommissie hard maken om de aanbevelingen na te streven.  

Lees het rapport:

http://democratisering.uva.nl/binaries/content/assets/subsites/democratisering/commissie-diversiteit/1.-diversity-commission-report-2016-12-10.pdf?2952460323755