Historisch Moment: De Universiteit van Amsterdam kan niet om inspraak studenten heen

Vanavond is het rapport van de commissie Democratisering en Decentralisering gepresenteerd waarin een referendum uitgeroepen wordt op de Universiteit van Amsterdam (UvA). Aan de gehele academische gemeenschap worden verschillende bestuursmodellen voorgelegd die van enkele aanpassingen tot een zelfsturende universiteit gaan. Henriëtte Hoogervorst, voorzitter van de ASVA studentenvakbond: ‘Studenten krijgen eindelijk iets te zeggen over hun onderwijs. Een moment voor in de geschiedenisboeken, omdat dit een toekomst met meer democratie voor de universiteit betekent’. De ASVA studentenvakbond is ervan overtuigd dat vergaande democratisering en decentralisering veel van de problemen op de UvA zal oplossen.

Na maanden van onderzoek heeft de commissie Democratisering en Decentralisering (D&D), aangesteld naar aanleiding van de Bunge- en Maagdenhuisbezetting, het rapport gepresenteerd waarin vernieuwende bestuursmodellen voor de universiteit voorgelegd worden aan de academische gemeenschap middels een referendum. Het meest vergaande model, ook wel aangeduid als model ‘groen’, staat voor een zelfsturende universiteit met zeggenschap voor studenten en medewerkers in plaats van het magere medezeggenschapsmodel dat er momenteel ligt. De ASVA studentenvakbond is ervan overtuigd dat dit model de huidige problemen op de UvA wegneemt en een daadwerkelijke kwaliteitsslag in het onderwijs tot gevolg kan hebben. Hoogervorst: ‘Het wordt tijd dat studenten en docenten weer centraal komen te staan. Zij zijn per definitie de mensen die het dichtst bij het onderwijs staan, zij zijn ervaringsdeskundigen en weten zodoende als geen ander wat er nodig is om hun onderwijs te verbeteren’.

Tijdens het referendum, dat van 23 november tot en met 11 december plaatsvindt, worden drie thema’s voorgelegd. Naast de bestuursmodellen wordt er gestemd over een senaat en het al dan niet opstellen van een charter, ofwel kernwaarden die de UvA moet hebben. De bestuursmodellen gaan van kleine aanpassingen op het huidige systeem tot een zelfsturende universiteit waarin het complexe, niet-transparante huidige systeem aan de kaak wordt gesteld. ‘De UvA is een logge organisatie. Het vergt grote inspanningen om als student hier doorheen te prikken’, aldus Hoogervorst. De ASVA studentenvakbond is daarom van mening dat de UvA een uitstekend voorbeeld is voor een pilot van vergaande democratisering en decentralisering.

De bal ligt nu bij de gehele academische gemeenschap van de UvA om haar stem te laten horen. Hoogervorst: ‘Er is eindelijk echte verandering mogelijk, iets waar al jaren naar verlangd wordt. Dit is de kans voor de universiteit om te luisteren naar de behoeftes van de Amsterdamse student. Het is een moment waarop geschiedenis geschreven wordt’. Met een toezegging te willen experimenteren van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en een open, vooruitstrevende houding kan de UvA een kwaliteitsslag teweeg brengen. Daarom roept de ASVA studentenvakbond zowel de academische gemeenschap op om hun stem te laten horen, als het College van Bestuur van de UvA en het ministerie OCW om daadwerkelijk te luisteren naar het geluid van de mensen om wie het echt gaat.