Wat betekent flexstuderen voor de toekomst?

ASVA vindt het belangrijk dat studenten meer ruimte krijgen tijdens hun studie, maar zet kanttekeningen bij de pilot flexstuderen die vrijdag 30 september door de ministerraad is ingestemd. De oorzaak van het achterliggende probleem ligt bij de rendementsmaatregelen in het onderwijs, het bindend studieadvies en het afschaffen van de basisbeurs. Het gevaar is dat het flexstuderen als stokpaardje wordt gebruikt om de bezuinigingen op studenten en het onderwijs goed te praten. Het flexstuderen is geen permanente oplossing, het is een pleister op een slagaderlijke bloeding.

Op vrijdag 30 september heeft de ministerraad ingestemd met het voorstel ‘Flexstuderen’ om studenten te laten betalen per behaald studiepunt. ASVA vindt het belangrijk dat studenten meer ruimte krijgen tijdens hun studie, maar zet kanttekeningen bij de pilot flexstuderen. Flexstuderen gaat een flinke impact hebben en kan tot negatieve gevolgen leiden. Het probleem is dat studenten nauwelijks ruimte krijgen tot persoonlijke ontwikkeling, omdat ze door hun studie worden gejaagd. De oorzaak ligt bij de rendementsmaatregelen in het onderwijs, het bindend studieadvies en natuurlijk het afschaffen van de basisbeurs. Flexstuderen is geen oplossing voor het fundamentele probleem. Het gevaar hierin is dat het flexstuderen als stokpaardje wordt gebruikt om de bezuinigingen op studenten en het onderwijs goed te praten. Dit lost uiteraard de grote onderliggende problematiek niet op.

(Geen) oog op de toekomst

Korte termijn denken is makkelijk. Echter, op de lange termijn zijn de consequenties van flexstuderen niet te overzien. Het supermarktmodel wordt in het onderwijs geïntroduceerd, waarbij het idee dat studenten consument zijn alsmaar versterkt wordt. Voor meer en betere producten moet meer betaald worden. Studeren wordt slechts gezien als een manier om een studieschuld af te betalen. Deze denkwijze hoort niet thuis in het onderwijs. Wat compleet over het hoofd gezien wordt, is het belang van studeren an sich. Voor de maatschappij is het van essentieel belang dat mensen goed worden opgeleid. De pilot brengt veel onzekerheden met zich mee. Wat zijn de consequenties op de lange termijn? Worden alleen populaire vakken gekozen, of vakken waarbij er meer garantie op slagen is? Hoe is het in de toekomst nog te verantwoorden dat studenten niet ook meer moeten betalen voor extra vakken? Wat zijn de gevolgen hiervan? ASVA roept daarom de medezeggenschap op om kritisch te kijken naar de plannen voor het flexstuderen en het effect op het onderwijs. Het flexstuderen is geen permanente oplossing, het is slechts een doekje voor het bloeden.