De langstudeerboete: hoe en wat

Er is veel om te doen geweest in Den Haag, maar de langstudeerboete is een feit. Studenten die lang(er) over hun studie doen, zullen extra moeten gaan betalen. De ASVA studentenvakbond zet alle feiten nog even op een rijtje.

Wat is de langstudeerboete?

De langstudeerwet houdt in dat studenten vanaf september 2012 jaarlijks 3.000 euro extra collegegeld moeten betalen wanneer ze meer dan een jaar uitlopen in hun eerste bachelor- of masteropleiding. In totaal krijgt een student dus twee jaar bovenop de nominale studieduur: een jaar voor een bacheloropleiding en een jaar voor een masteropleiding. Voor een ongedeelde opleiding geldt een uitlooptijd van een jaar voor de gehele opleiding.

Geldt dit ook voor een jaar uitloop in de vorm van een schakeljaar?

Wie een schakeljaar (een pre-master) wil volgen, moet dat van de regering in de uitlooptijd van zijn hbo- of wo-bachelor doen. De uitloop in de vorm van een schakeljaar wordt dus ook gezien als langstuderen.

Wat als je slechts een paar maanden uitloopt?

De boete is op te splitsen in maanden. Als je slechts een paar maanden uitloopt, betaal je niet de volle 3.000 euro boete. De boete geldt per uitgelopen maand, oftewel 250 euro. Het is nog niet bekend of de boete voorafgaande aan het collegejaar of in termijnen betaald moet worden.

Zijn er uitzonderingen op de langstudeerboete?

Studenten die door bijzondere omstandigheden (een functiebeperking, medische redenen) studievertraging oplopen kunnen bij DUO een jaar extra prestatiebeurs aanvragen. Dit jaar kan ingezet worden bij de bachelor- of masteropleiding. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen studenten die een voltijdopleiding, deeltijdopleiding of duale opleiding volgen. Dit betekent dat deeltijdstudenten net zo snel moeten studeren als voltijdstudenten om niet in aanmerking te komen voor de langstudeerboete. Ook studentenbestuurders en studenten die twee studies combineren zijn geen uitzondering.Studenten in andere bijzondere situaties (ziekte, zwangerschap, familieomstandigheden, etc.) kunnen alleen een beroep doen op hun eigen instelling. Universiteiten en hogescholen hebben hun eigen regels voor bijzondere ondersteuning.

Wat houdt de overgangsregeling in?

Om de langstudeerders die geen recht meer hebben op studiefinanciering en het verhoogd wettelijk collegegeld moeten betalen tegemoet te komen, heeft de overheid een overgangsregeling ingesteld. Val je op na 1 september 2012 onder de langstudeermaatregel en heb je (op dat moment) geen recht meer op studiefinanciering, dan kun je tot 1 september 2014 gebruikmaken van het zogenaamde langstudeerkrediet. Meer informatie hierover vind je op de website van DUO.

Rechtszaak

De drie grote studentenorganisaties (Landelijke Studenten Vakbond, Interstedelijk Studentenoverleg en Landelijke Kamer van Verenigingen) stappen naar de rechter omdat ze denken dat de langstudeerwet juridisch onmogelijk is. Zo is er bijvoorbeeld geen overgangsregeling voor mensen die nu al studeren. De komende maanden wordt duidelijk hoe deze juridische strijd zal verlopen. Voorlopig is de langstudeerboete een voldongen feit en zullen studerenden en komende studenten rekening moeten houden met de boete vanaf september 2012.


Met vragen over de langstudeerboete kun je terecht bij kennis@asva.nl.