Wonen in de ideale studentenstad

Rond 14.00 uur werd het druk in Pakhuis de Zwijger. De studentenbonden van de

UvA/HvA en de VU (ASVA en SRVU) en de Universiteit en Hogeschool van Amsterdam

hadden zich verenigd met als doel om de problemen rond studentenhuisvesting

in Amsterdam aan de kaak te stellen. Studenten, woningcorporaties,

projectontwikkelaars en andere geïnteresseerden verzamelden zich om de

dialoog aan te gaan over het “Wonen in de ideale studentenstad”. Wat is de

huidige stand van zaken, wat voor toekomstplannen zijn er en hoe kan de ideale

studentenstad gezamenlijk gerealiseerd worden?

Deze vragen werden behandeld in het drie uur durende programma dat bestond

uit twee plenaire sessies en een keuze uit één van de vier workshops.
Hieronder vind je het verslag van de middag.