Wat gaat er gebeuren met de deeltijdstudie?

De inrichting van deeltijdstudies gaat radicaal veranderen. Deeltijdstudenten krijgen in de toekomst een beurs toegewezen, terwijl de onderwijsinstelling niet langer financiële middelen krijgt om dit type onderwijs te bekostigen. Met deze koerswijziging wil staatssecretaris Zijlstra (Onderwijs) het deeltijdonderwijs ‘flexibeler’ maken.
Het plan houdt in dat studenten alleen een studiebeurs kunnen ontvangen als zij een opleiding willen doen in een domein waar de vraag naar geschoolde arbeidskracht hoog is. Een goed voorbeeld hiervan is de zorg. Een studie waarnaar in de samenleving minder vraag is zal de deeltijdstudent zelf moeten betalen. Voor veel deeltijders een hard gelag, aangezien het behalen van een diploma op deze manier een uiterst kostbare aangelegenheid wordt.
Met name toekomstig hbo-deeltijdstudenten zullen getroffen worden door de nieuwe manier van financieren. Hogescholen zullen massaal moeten snijden in het aanbod van deeltijdopleidingen en zien een flink deel van hun onderwijsgeld in rook opgaan. Bij de HvA studeren meer dan 5.000 studenten in deeltijd. De HBO-raad sprak direct na de bekendmaking zijn ongenoegen uit en stelt dat de ‘privatisering’ van het deeltijdonderwijs schadelijk is voor het hoger onderwijs.
Vanwege het verstrekkende karakter van de operatie verwacht Zijlstra niet dat deze maatregelen voor 2017 zijn ingevoerd.