HvA medezeggenschapsverkiezingen: waarom stemmen?

Tot en met vrijdag 13 april kun je als HvA-student je stem uitbrengen voor de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR). Door te stemmen bepaal jij wie de belangen van alle HvA-studenten en -medewerkers een jaar lang mag verdedigen.De CMR bestaat voor de helft uit studenten en heeft een belangrijke controlerende en adviserende functie binnen de HvA. Ook is de raad betrokken bij de besluitvorming: zonder instemming van de CMR kan het College van Bestuur (CvB) geen beleid doorvoeren.Bovendien heeft de CMR het recht om met eigen voorstellen te komen om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat er genoeg computers beschikbaar zijn waar studenten kunnen werken. Medezeggenschap speelt dus een belangrijke rol binnen de HvA en geeft studenten de mogelijkheid om direct invloed uit te oefenen.Ga naar kiesmr.hva.nl en breng vandaag nog je stem uit!