Waarom een leenstelsel geen goed idee is

In Den Haag gaat het plan rond om de studiefinanciering af te schaffen. Maar liefst vier partijen, te weten de VVD, de PvdA, D66 en GroenLinks zijn van plan de studiefinanciering geheel af te schaffen. Een slecht idee met pijnlijke gevolgen, zo laat ook de HBO-raad vandaag zien. Ook de ASVA Studentenvakbond ziet niets in een leenstelsel en voorspelt dat een leenstelsel zowel vóór, tijdens als na de studie voor negatieve en ongewenste effecten zorgt.
Voor…
De keuze om een vervolgopleiding te doen wordt een minder vanzelfsprekende stap. Zo’n 35.000 jongeren zullen, zoals uit cijfers van de HBO-raad blijkt, zonder studiefinanciering niet meer kiezen voor een studie op een hogeschool of universiteit. En als studenten gaan studeren, dreigen studies met een lager financieel rendement het onderspit te gaan delven. Vooral voor zorg- en lerarenopleidingen zou dit zeer ongewenst zijn, gezien de tekorten die nu al dreigen in die sectoren.
…Tijdens…
Veel studenten kampen met terechte leenangst. Een studieschuld moet immers ook worden terugbetaald. Veel studenten zullen daardoor niet gaan lenen, maar nóg meer tijd steken in een bijbaan om hun studiekosten gedekt te krijgen. Een bijbaan is prima, maar met de afschaffing van de basisbeurs dreigt werk ten koste te gaan van de studie en de studieresultaten.
…En na de studie
Met een leenstelsel dreigt elke afgestudeerde de hogeschool of universiteit te verlaten met een schuld van minstens 12.000 euro. Dat komt bovenop de huidige gemiddelde studieschuld van 15.000 euro. Het afschaffen van de studiefinanciering dreigt daarmee een molensteen te worden om de nek van afgestudeerden: dit doet afbreuk aan de koopkracht en dit zorgt, zoals nu al met een studieschuld blijkt, voor problemen bij het afsluiten van een hypotheek. De partijen claimen dat het leenstelsel sociaal is omdat de studieschuld wordt kwijtgescholden in geval van een laag inkomen. Berekeningen laten echter zien dat zelfs bij een inkomen dat net boven het minimumloon ligt, een studieschuld van 15.000 euro na 20 jaar geheel afbetaald is. Niets sociaals aan dus.
Betekent dit dat de andere partijen het geweldig doen? Nee. Andere partijen hebben andere ideeen die net zo goed niet goed zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. Wel zijn we van mening dat de afschaffing van de stufi heel stilletjes en zonder veel rumoer zich voltrekt en dat hier meer aandacht voor moet zijn. Check http://www.asva.nl/news/2012-08-29/asva-krant-eerste-editie voor een overzicht van onderwijs in de partijprogramma’s van alle partijen.