Voorlopig geen collegegeldvrij besturen op de UvA

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft ingestemd met het amendement ‘collegegeldvrij besturen’. Dit amendement, ingediend door de D66 en VVD, klinkt goed: bestuurders zouden zich kunnen uitschrijven en zo de langstudeerboete ontlopen en nog steeds aanspraak maken op een bestuursbeurs. Zo betaal je als student niet voor onderwijs dat je niet ontvangt en wordt je niet meer financieel gestraft met een langstudeerboete voor bestuurswerk. De ASVA studentenvakbond vindt zeker dat studenten die geen onderwijs volgen daar niet voor zouden moeten betalen en is daarom blij met de intentie van dit voorstel. Echter, aan de uitwerking van het amendement blijken veel haken en ogen te zitten.
Hoewel overal gejuicht wordt om dit bericht vergeten velen een cruciaal punt in het amendement te benoemen: het collegegeldvrij besturen is niet verplicht en iedere instelling mag zelf beslissen of ze dit ook daadwerkelijk als optie gaan aanbieden. Het College van Bestuur (CvB) van de UvA heeft besloten om “in afwachting van nadere uitwerking van de wet door OCW, voor komend studiejaar de bestaande regeling tav beurzen voor studentenbestuurders te handhaven.”Op de UvA volgend jaar dus nog geen collegegeldvrij besturen, omdat het CvB eerst nadere uitwerking van het ministerie wil afwachten voordat ze überhaupt gaat nadenken of ze deze verandering door willen voeren.
Helaas is het voorstel sowieso vrij beperkt. Ten eerste geldt dit amendement alleen voor fulltime bestuurders, op de meeste instellingen een niet erg grote groep. Daarnaast ben je met het collegegeldvrij besturen officieel geen student meer tijdens je bestuurswerk. Dat betekent geen OV-kaart, geen mogelijkheid tot lenen en geen woning met campuscontract. Bovendien kan medezeggenschap sowieso geen gebruik maken van dit voorstel, omdat je volgens de wet ingeschreven moet staan wanneer je de medezeggenschapsraden in wil gaan. ASVA hoopt van harte dat het CvB deze kleine handreiking naar studenten toe wel zal aangrijpen, maar is wel teleurgesteld dat de politiek zich niet écht heeft ingezet voor de studentbestuurder.
Hoewel collegegeldvrij besturen in theorie een oplossing voor de student zou kunnen zijn, blijkt de gekozen aanpak van de VVD en D66 de light versie die de situatie voor de meeste studentbestuurders voorlopig niet zal verbeteren. Er zitten nog veel haken en ogen aan het voorstel en de vrijblijvendheid voor instellingen maakt dit voorstel niet veel meer dan symboolpolitiek. Als de politiek écht op wil komen voor de studentbestuurder, zouden ze bestuurswerk gewoon een geldige uitzondering op de langstudeerboete moeten maken. Of de langstudeerboete afschaffen, natuurlijk.