Volgend jaar meer ASVA StudentLabs

Afgelopen maand organiseerde ASVA voor het eerst een grote denktank waar het niet over één specifiek onderwerp ging, maar waar studenten in een ‘open-space’ zelf allerlei ideeën aan konden dragen. Op verschillende vellen konden studenten onderwerpen aandragen waar ze tegen aan liepen of waar ze verbetering in zouden willen zien. Komend jaar gaan we meer van deze bijeenkomsten te organiseren.

Het ASVA Student Lab vond plaats in de hal van het Maagdenhuis. In het Maagdenhuis konden studenten hun ideeën, problemen en oplossingen kwijt konden bij één van de zes tafels. Bij deze tafels stond dezelfde vraag centraal: ‘Wat heb je als student nodig om optimaal te kunnen studeren in de nabije toekomst?’ Denk aan onderwijs, huisvesting, openbaar vervoer, diensten e.d.Uit het Studentlab kwamen veel goeie ideeën die ASVA goed kan gebruiken om haar koers te bepalen. De studenten gaven aan waar ze tegenaan lopen en wat ze misten in hun studietijd. ASVA probeert met deze punten aan de slag te gaan door ze aan te kaarten, op agenda’s te zetten of als inzet van de lobby. 

Zo kwam bijvoorbeeld een idee naar voren om studenten in woningen te zetten met andere doelgroepen, zoals bejaarden of asielzoekers. Door studenten een sociale taak te geven, zoals helpen in het huishouden of integratie is het misschien mogelijk om de huur wat te verlagen. Hierdoor kunnen studenten goedkoper wonen en kunnen ze ook een bijdrage leveren aan de samenleving.

We zijn dan zeer positief over deze eerste studentlab en dit evenement zal komend jaar weer en vaker plaatsvinden.