UPDATE: Student-lid in het College van Bestuur

Waar komt deze onvrede vandaan?

Het is heel lastig om een duidelijk punt aan te wijzen waarop de onvrede ontstond. Al jarenlang worden studenten en medewerkers niet meegenomen in de besluitvorming van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Bijvoorbeeld bij de besluitvorming rondom de bètafusie tussen de UvA en de Vrije Universiteit in december 2013. Maar ook bij de verhuizing van de Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen werden studenten geen moment gehoord. Het bestuur blijft maar volhouden dat de medezeggenschap een goedfunctionerend orgaan is, maar in hoeverre is er inspraak als je enkel mag tekenen bij het hokje? In hoeverre heeft het zin om adviesrecht te gebruiken, als je weet dat er toch niet naar wordt geluisterd? Na talloze acties, demonstraties en gesprekken met het College van Bestuur (CvB) is er nog steeds niets veranderd. Toen ook bij de recent aangekondigde bezuinigingen op de Faculteit Geesteswetenschappen bleek dat de inspraak van studenten minimaal is, was de maat vol.

#Bungehuis

Dit zette actiegroep De Nieuwe Universiteit ertoe om op 13 februari het Bungehuis in de Spuistraat te bezetten. Deze actiegroep bestaande uit studenten en docenten deed dit uit onvrede met de ondemocratische besluitvorming aan deze instelling. Het College van Bestuur (CvB) liet in reactie hierop heel duidelijk zien wat er mis was aan de UvA, door niet in gesprek te gaan, maar naar de rechter te stappen en een dwangsom van €100.000,- per dag te eisen. Omdat ASVA deze gang van zaken betreurt, besloten wij de proceskosten van de rechtszaak voor deze groep te betalen.

Toen, na een bezetting van elf dagen en meerdere pogingen tot een gesprek met onder andere de burgemeester van Amsterdam, stond de Mobiele Eenheid (ME) afgelopen dinsdagmorgen op de stoep om het pand te ontruimen. Bij deze ontruiming werden 42 mensen opgepakt en raakte één student gewond.

ProtestmarsOndanks dat het Bungehuis nu leeg was, bleef de woede onder studenten en medewerkers aanhouden. Dit zette ASVA ertoe om samen met onder andere de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), Humanities Rally en natuurlijk De Nieuwe Universiteit een grote vreedzame protestmars te organiseren voor meer democratie in het hoger onderwijs. De opkomst was enorm: bijna tweeduizend studenten liepen mee in de mars om kenbaar te maken dat zij meer inspraak in hun instelling eisten. De protestmars eindigde op het Spui, waar de groep nog door een aantal mensen werd toegesproken. Na de protestmars bleven studenten op het Spui demonstreren om duidelijk te maken dat je studenten en docenten uit het Bungehuis kunt slepen, maar daarmee de problemen nog niet oplost.

#maagdenhuis

Toen volgden de gebeurtenissen elkaar in razend tempo op: eerst begonnen de betogers op pannen en trommels te slaan, later werden ook de deuren van het Maagdenhuis gebruikt voor meer lawaai. Na enkele seconden vloog deze open, wat door veel betogers werd gezien als een uitnodiging om het bestuurlijk centrum van de UvA te bestormen. Binnen enkele minuten hing ook de bezettingsvlag uit bij het Maagdenhuis! Toen ontstond een grote discussie met de ruim tweehonderd studenten en medewerkers die binnen waren; blijven we zitten, of breken we deze spontane betoging af? Voordat de General Assembly van De Nieuwe Universiteit over dit voorstel had besloten stond een grote delegatie van het CvB binnen. Voor iedereen (behalve het CvB gek genoeg) was duidelijk dat het bestuur van de UvA nu over de brug moest komen. De betogers wilden concrete toezeggingen alvorens het gebouw te verlaten. Toen al gauw duidelijk werd dat die niet gegeven gingen worden droop het CvB gisteravond rond 22.30 uur af, onder luid gejoel van zo’n driehonderd demonstranten die ‘Aftreden! Aftreden!’ scandeerden.

Op datzelfde moment deed de UvA ook aangifte van de bezetting, wat het voor de politie mogelijk maakte het pand nog diezelfde avond te ontruimen. Maar in plaats van te ontruimen koos burgemeester Eberhard van der Laan om zelf te gaan kijken wat er aan de hand was. Dat het hem wel lukte om enigszins te deëscaleren, iets wat collegevoorzitter Louise Gunning steeds maar niet lukte was veelzeggend. Anderhalf uur lang probeerde de burgemeester beide partijen dichter bij elkaar te brengen, maar dat bleek tevergeefs. Om half twee dropen de burgemeester, het CvB en een aantal studenten teleurgesteld af. Toch bleef een groep in het Maagdenhuis om daar te overnachten en de strijd voort te zetten. En niet zonder resultaat, want vanmiddag kondigde de UvA aan een student-lid toe te staan in het CvB! Een van de concrete toezeggingen waar ASVA gisteren op aanstuurde is hiermee ingewilligd.

Hoe nu verder?

Donderdagavond 26 februari werd er verder gesproken door studenten, medewerkers en het CvB. Om 17:00 uur organiseerde de Centrale Studentenraad (CSR) en ASVA een debat: de Staat van de universiteit, in REC C1.04. Aan de hand van de discussieavond zal er een gezamenlijke agenda geformuleerd worden. De CSR en de Centrale Ondernemersraad (COR) zullen aan de hand van deze agenda een reeks debatten organiseren om de thema’s uit te werken. De uitkomst van deze debatten worden vertaald in een advies aan het CvB.