Persbericht: De universiteit schreeuwt om drie veranderingen

De gebeurtenissen van afgelopen week hebben laten zien dat er grote onvrede heerst over het hoger onderwijs in Nederland. Niet alleen wordt er slecht geluisterd naar de mening van docenten en studenten, maar het hoger onderwijs in Nederland moet ook op andere punten fundamenteel veranderen. Het is tijd dat de zorgen van de duizenden bezoekers van het bezette Maagdenhuis worden gehoord.

‘De doorbraak van afgelopen week is makkelijk te verklaren.’ zegt ASVA-voorzitter Noeri van den Berg. ’Al jaren proberen studenten en docenten via de bestaande kanalen iets te veranderen. Keer op keer wordt daar niet naar geluisterd. De maat is nu vol. ‘ ASVA is de afgelopen dagen met de vele bezetters en de aanwezige studenten en docenten in gesprek geweest. Uit deze gesprekken kwamen drie concrete veranderingen die nodig zijn.

Ten eerste moet het financieringsmodel van het hoger onderwijs veranderen. Niet de hoeveelheid afgestudeerden moet leidend zijn, maar de kwaliteit van het onderwijs. Ten tweede moeten onderwijsinstellingen democratischer worden georganiseerd. Van risicovolle financiële aankopen zoals derivaten tot het plaatsen van de stopcontacten; er is meer inspraak nodig. Ten derde moet het onderwijs centraal staan. Meer kleinschalig onderwijs, meer contacturen en meer begeleiding. 

‘Na het oprichten van Nieuwe Universiteiten in Leiden, Maastricht, Utrecht en Groningen is het nu de hoogste tijd voor de minister om haar verantwoordelijkheid te nemen. ’ zegt Van den Berg. De minister liet afgelopen week nog weten dat het een Amsterdamse kwestie was. ‘Het is de vraag hoeveel deuren er nog moeten worden ingetrapt voordat de minister in actie komt.’