Tweede Kamer maakt werk van decentralisering hoger onderwijs

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil opleidingscommissies verheffen tot formele medezeggenschap met bijbehorende rechten. De roep om decentralisering lijkt daarmee gehoord.

Vannacht is in de Tweede Kamer een motie van Kamerlid Mohandis (PvdA) aangenomen om opleidingscommissies meer rechten te geven. Met het instemmen van de motie roept een meerderheid van de Tweede Kamer de regering op om opleidingscommissies de status van medezeggenschap te geven en de bijhorende bevoegdheden zoals adviesrecht en instemmingsrecht. Met het aannemen van de motie is een belangrijke stap gezet in de richting van decentralisering.

Vanuit de bezettingen van het Bunge- en Maagdenhuis kwam de roep om decentralisering. Studenten en docenten hekelen de afstand die is ontstaan tussen onderwijsinhoudelijke beslissingen en de praktijk op de werkvloer. Door opleidingscommissies meer rechten te geven en te verheffen tot formele medezeggenschapsorganen kan die afstand verkleint worden. ASVA-voorzitter Noeri van den Berg is tevreden: “Door de mensen die het dichts bij onderzoek en onderwijs zitten meer rechten te geven kan de kwaliteit van onderwijs verbeteren. Zij weten immers wat er nodig is voor goed onderwijs.”

Op de laatste dag voor het reces in de Tweede Kamer werden in totaal drie moties ingediend met betrekking op het hoger onderwijs. Ook de motie van Mohandis (PvdA) en Rog (CDA) over het afschaffen van het bindend studieadvies (BSA) na het eerste jaar werd aangenomen. Hiermee wordt de regering verzocht te stoppen met experimenten voor een BSA in de latere fase van de studie. Van den Berg: “Je studententijd is een tijd waarin je je moet kunnen ontwikkelen. Dat is niet altijd in de collegebanken. Er moet ruimte zijn om in je studietijd wat uit te lopen.”

De laatste motie over het geven van instemmingsrecht aan de medezeggenschapsraden op de kwaliteitsafspraken is aangehouden.

De moties tonen dat de Tweede Kamer bezig is met het versterken van de positie van studenten met betrekking tot inspraak en rechten. “Het is nu wachten tot de minister ook ziet dat het tijd wordt om beter naar studenten te luisteren.” aldus Van den Berg. Minister Bussemaker heeft beloofd nog voor de zomer te komen met de Wet Versterking Bestuurskracht. Middels deze wet wil de minister de bestuurscultuur binnen onderwijsinstellingen – en zodoende de kwaliteit van onderwijs – te verbeteren.