Studiefinanciering masterfase blijft behouden

Waar het kabinet-Rutte van plan was de masterstufi af te schaffen en te vervangen door een leenstelsel, is daar in het onlangs beklonken Lente-akkoord geen sprake meer van. Masterstudenten blijven hierdoor voorlopig verzekerd van hun basisbeurs.
Het korten op de stufi was een van de hete hangijzers van – inmiddels demissionair – staatssecretaris Zijlstra en leek een voorbode te zijn van het verdwijnen van het huidige stufistelsel. Studenten zouden hun studie voortaan moeten bekostigen via een leenstelsel, waardoor de schuldenlast onder studenten flink zou toenemen.
Nu dit voorstel van de politieke agenda is geveegd blijft het masteronderwijs toegankelijk. Hierbij moet worden aangetekend dat het Lente-akkoord slechts de begroting van 2013 vaststelt. Of het leenstelsel definitief in de prullenbak is verdwenen is dus maar de vraag. In ieder geval kan de masterstudent in het collegejaar 2012-2013 rekenen op de maandelijkse studiefinanciering.