OV-reisrecht beperkt tot vijf jaar

De Tweede Kamer heeft besloten dat studenten minder lang recht hebben op de OV-jaarkaart. Waar het studentenreisrecht op dit moment zeven jaar geldt, wordt dit ingekort tot vijf jaar. Voor degenen die per september al vijf jaar hebben gestudeerd wordt een lichte uitzondering gemaakt: zij mogen tot en met december 2012 gebruik blijven maken van hun OV-kaart.
Op dit moment heb je als student gedurende de nominale duur van je opleiding (bachelor én master) plus drie jaar recht op gratis OV. Dit wordt kortom verminderd tot de nominale studieduur plus één jaar. De wetswijziging betekent een beperking van de mobiliteit van studenten, met name voor hen die zich aan het eind van hun studie bevinden en voor stage of onderzoek meer van het OV gebruikmaken.
Het beperken van het OV-reisrecht stond al langer op de politieke agenda en het is dus allesbehalve een verrassing dat deze bezuinigingsmaatregel op een meerderheid kan rekenen. Na de invoering van de het instellingscollegegeld en de langstudeerboete heeft de politiek dus een volgende stap genomen die studenten in de portemonnee gaat treffen.