Studentenhuisvesting blijft het kneusje van de woonportefeuille

 
ASVA trekt samen met onder andere de bonden LSVB en SRVU aan de bel om aandacht te vragen voor de desastreuze gevolgen van het regeerakkoord voor studentenkamers. Ondanks dat duidelijk is geworden dat deze gevolgen zo slecht zijn is er vanuit de regering geen signaal gekomen dat er binnen afzienbare tijd maatwerk komt voor studentenhuisvesting. Blijkbaar is bij de regerende partijen de relatie tussen studentenhuisvesting, goed onderwijs en een welvarend Nederland nog niet doorgedrongen.

Tijdens het huisvestingssymposium: ‘De prijs van wonen’ is door alle partijen geconcludeerd dat het zo niet langer kan. Naar aanleiding van dit symposium heeft ASVA het voortouw genomen en hebben we samen met emeritus hoogleraar Hugo Priemus, de LSVB, de SRVU, Marco van Hoek  en Wijnand Groenen twee brieven opgesteld voor de ministers Blok en Bussemaker.
Concreet signaleren wij de volgende twee knelpunten:

 1. De introductie van de verhuurdersheffing voor woningcorporaties, waardoor het investerend vermogen van studentenhuisvesters compleet wordt uitgehold.

  2. De introductie van een nieuw huurplafond (4,5% WOZ-waarde) zorgt aan de ene kant voor een huurverlaging waardoor de investeringslust voor studentenhuisvesters tot nul wordt gereduceerd en aan de andere kant voor onbetaalbare huren op locaties met een hoge WOZ-waarde.
  Wij dragen de volgende oplossingen voor
  • Wij willen dat pure studentenhuisvesters vrijgesteld worden van de verhuurdersheffing en dat de 4,5% grens voor studentenhuisvesting niet wordt ingevoerd.

  • Wij vragen snel duidelijkheid over de uitzonderingspositie voor studentenhuisvesting.

  • Bij de herziening van de plannen voor de woningbouw moet specifiek gekeken worden naar studentenhuisvesting zodat er permanent maatwerk komt voor studentenhuisvesting.


  Het is belangrijk voor Nederland dat studenten kunnen blijven studeren. Studenten moeten niet de dupe te worden van ongewenste en onbedoelde effecten die voortkomen uit plannen voor de gehele huursector. Het is ongelofelijk belangrijk dat er zo snel mogelijk maatwerk komt voor studentenhuisvesting om zo de bouw van studentenkamers ook in de toekomst mogelijk te maken. Alleen zo kan Nederland zich ook in de toekomst ontplooien als welvarend land met excellent onderwijs. Zolang er geen maatwerk komt voor studentenhuisvesting zal studentenhuisvesting altijd het ondergeschoven kind blijven.
  Download het verslag van het symposium ‘de prijs van wonen’ voor meer informatie.