Presentatie: De Amsterdamse Studenten in 2022

In de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018 heeft ASVA een factsheet gemaakt met een visie en concrete punten die voor de Amsterdamse student in de aankomende jaren van het grooste belang zijn. Deze zal op 23 mei in de Muziekzaal van CREA worden gepresenteerd aan alle (zittende) fracties in de Gemeente Amsterdam en politieke jongerenorganisaties. 

Beste college van burgemeester en wethouders, raadsleden, fractiemedewerkers en alle andere betrokkenen en geïnteresseerden, beste studenten,

Al tientallen jaren zet ASVA zich in voorhoogwaardig onderwijs op de University of Amsterdam / Universiteit van Amsterdam en de HvA – Hogeschool van Amsterdam, meer betaalbare studentenhuisvesting, betere verbindingen in de stad en regio, voorzieningen voor OV en fiets en ondersteunen wij de Amsterdamse student via verschillende diensten, evenementen, en acties.

Amsterdammers kunnen op 21 maart 2018 voor concrete plannen en ideeën stemmen die ze direct raken. Met name studenten zijn een doelgroep die door landelijke beleid steeds verder in een benarde positie worden gedrukt: de invoering van het leenstelsel, stijgend college- en instellingsgeld en rijzende leefkosten. De Gemeente Amsterdam vervult daarom een extra belangrijke functie voor deze groep Amsterdammers.

Door te investeren in studentenhuisvesting, fietsroutes, openbaar vervoer, en veiligheid rondom studentenwoninging functioneert de Gemeente als een motor van emancipatie en ontwikkeling voor deze energieke en talentvolle groep mensen. Zij zijn dé toekomst van Amsterdam.

In de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018 heeft ASVA een factsheet gemaakt met een visie en concrete punten die voor de Amsterdamse student in de aankomende jaren van het grooste belang zijn. Deze zal op 23 mei in de Muziekzaal van CREA worden gepresenteerd aan alle (zittende) fracties in de Gemeente Amsterdam en politieke jongerenorganisaties. Achteraf zal er een borrel zijn en is er de mogelijkheid om verder te praten.

Uiteraard zijn ook alle studenten die geinteresseerd zijn van harte welkom! LET OP: aanmelden is verplicht en kan via deze link.