Persbericht: Verkiezingsdag nieuwe rector op 17 maart

Op donderdag 17 maart organiseert de ASVA studentenvakbond een verkiezingsdag voor de nieuwe rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Op de Roeterseilandcampus kunnen studenten tussen 9.00 uur en 13.00 uur stemmen op hun favoriete rector. De ASVA studentenvakbond organiseert de verkiezingen omdat ASVA het oneens is met de huidige benoemingsprocedure die plaatsvindt achter gesloten deuren. ‘Volstrekt belachelijk’, aldus Xandra Hoek, voorzitter van de ASVA studentenvakbond: ‘Na de Maagdenhuisprotesten heeft het bestuur van de UvA beloofd studenten en docenten echt te betrekken bij belangrijke besluiten aan de universiteit. Nu blijkt dat studenten en docenten nog steeds op geen enkele manier iets te zeggen hebben.’

Er zijn twee benoemingsadviescommissies aangesteld: een voor de nieuwe collegevoorzitter en een voor de nieuwe rector. In beide commissies zit een afvaardiging van de medezeggenschapsraden aan de UvA en HvA. Opvallend is dat deze commissies slechts advies geven. Het uiteindelijke besluit wordt genomen door de Raad van Toezicht. Xandra Hoek: ‘Formeel gezien hoeft de Raad van Toezicht geen verantwoording af te leggen aan de academische gemeenschap. Het blijkt nu dat de Raad van Toezicht absoluut niet bereid is om studenten en medewerkers echt inspraak te geven.’

De ASVA studentenvakbond vindt het belangrijk dat de rector, degene die verantwoordelijk is voor het universitair onderwijs en onderzoek, draagvlak heeft onder studenten en docenten. De collegevoorzitter van de UvA en HvA moest vorig jaar aftreden vanwege een gebrek aan vertrouwen van de academische gemeenschap. Om dit te verkomen vindt er na het kiezen van de rector nog een zogenaamd draagvlakgesprek plaats met de medezeggenschap. Hoek: ‘Een complete farce. De nieuwe rector is dan al gekozen en een gesprek zal daar niets aan veranderen.’

ASVA roept studenten op donderdag te komen stemmen. Xandra Hoek: ‘Als de Raad van Toezicht dit niet faciliteert, doen wij het wel.’ Daarnaast eist ASVA dat de Raad van Toezicht de benoemingsprocedure transparanter maakt. Xandra Hoek: ‘Studenten hebben het recht om te weten op basis waarvan hun nieuwe rector uitgekozen is. De Raad van Toezicht houdt dit nu tegen.’