Onderteken de brief aan de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht weigert om de academische gemeenschap inspraak te geven in de benoeming van de nieuwe rector magnificus en collegevoorzitter van de UvA en de HvA. Onderteken de brief om ervoor te zorgen dat er alsnog een openbaar inspraakmoment komt!

De UvA is bezig met het aanstellen van een nieuwe voorzitter en rector magnificus van het College van Bestuur. Vorig jaar is er tijdens de Maagdenhuisprotesten ontzettend hard gevochten voor een democratische universiteit. Een belangrijke eis van studenten en docenten was dat bestuurders van de UvA op een democratische manier aangesteld zouden worden. Er is toen ook door het College van Bestuur beloofd dat de hele academische gemeenschap betrokken zou worden bij dit soort belangrijke besluiten. Helaas bleken dit loze woorden. De benoeming van de nieuwe voorzitter en rector vindt plaats achter gesloten deuren en formeel heeft alleen de Raad van Toezicht iets te zeggen over de nieuwe bestuurders. Er is een headhuntersbureau ingehuurd om kandidaten te zoeken en de academische gemeenschap heeft alleen input mogen leveren op de vacaturetekst.

Dit moment was een uitgelezen kans om te laten zien dat de discussies vorig jaar niet voor niets zijn geweest, maar in plaats daarvan houdt de Raad van Toezicht voet bij stuk. De academische gemeenschap wordt zelfs niet betrokken bij het kiezen van een nieuwe rector, terwijl de rector verantwoordelijk is voor al het onderwijs en onderzoek. De afgelopen jaren hebben laten zien dat het belangrijk is dat een bestuurder draagvlak heeft onder de academische gemeenschap. Zonder vertrouwen van studenten en medewerkers zal een bestuurder weinig kunnen bereiken, terwijl er juist nu hele belangrijke beslissingen moeten worden genomen op de UvA. De huidige benoemingsprocedure is een farce, studenten en docenten hebben nog steeds niets te zeggen op de UvA.

De ASVA studentenvakbond stuurt daarom een brief naar de Raad van Toezicht om in ieder geval nog een openbare presentatie van de kandidaten vóór hun benoeming af te dwingen. De volledige brief is hier te lezen. Wil je de brief ook ondertekenen? Dat kan hier!