Persbericht: Leenstelsel desastreus voor hoger onderwijs in Amsterdam

Vandaag heeft de Universiteit van Amsterdam (UvA) bekend gemaakt dat de studentenaantallen zorgwekkend zijn gedaald. Het aantal inschrijvingen voor bacheloropleidingen is dit jaar met 10% afgenomen. Eerder werd bekend dat er op de Hogeschool van Amsterdam (HvA) zelfs sprake is van een daling van 16%. Xandra Hoek, voorzitter van de ASVA studentenvakbond: “Door het leenstelsel is studeren in Amsterdam onbetaalbaar geworden.”

Landelijk is het aantal eerstejaars hbo-studenten met 6,6% afgenomen. Hoek: “Deze enorme dalingen laten zien dat de invoering van het leenstelsel de toegankelijkheid van het hbo serieus heeft aangetast.” Dat Amsterdam het hardst getroffen wordt, blijkt ook uit de inschrijfcijfers van universiteiten. Volgens cijfers van de VSNU is het aantal eerstejaars studenten op de Nederlandse universiteiten landelijk licht gestegen, terwijl er op de UvA sprake is van een daling van 10%. Hoek: “Amsterdam is de duurste studentenstad van Nederland en het is nog steeds ontzettend moeilijk om een betaalbare studentenkamer te vinden. Amsterdamse studenten worden dus het hardst geraakt door het leenstelsel.”

Ook bestuursvoorzitter Dymph van den Boom geeft aan dat de invoering van het leenstelsel en de dure kamers in Amsterdam tot een daling van het aantal inschrijvingen hebben geleid. De ASVA studentenvakbond wil het College van Bestuur oproepen om ook kritisch naar haar eigen beleid te kijken. De bezettingen hebben aangetoond dat er onvrede leeft bij de academische gemeenschap. Hoek: “Het wordt tijd dat het bestuur naar haar studenten gaat luisteren en de kritiek serieus neemt.”

De studenten die in september gestart zijn met een opleiding in het hoger onderwijs vormen de eerste generatie studenten die geen basisbeurs meer ontvangt. De ASVA studentenvakbond spreekt zich al jaren uit tegen het leenstelsel, onder andere omdat de toegankelijkheid van het onderwijs ermee in het geding komt. “Studeren is zo duur geworden dat een groot gedeelte van de potentiële studenten afhaakt”, aldus Hoek. De ASVA studentenvakbond roept minister Bussemaker op om direct in te grijpen. De minister moet ervoor zorgen dat de toegankelijkheid van het onderwijs niet verder wordt aangetast.