Onderzoek ‘Diversiteit: een overbodig kwaad of een noodzakelijke stap vooruit?’ gepubliceerd

Het ASVA onderzoeksbureau heeft onderzoek gedaan naar diversiteit en het diversiteitsbeleid van de UvA. Het onderzoek is nu online gepubliceerd.

Een jaar geleden werd een lege ruimte in gebouw B/C van de Roeterseilandcampus (REC) geannexeerd door een groep studenten. De lege ruimte werd ingericht als stilteruimte: een plek waar iedereen die verbonden is aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) even tot rust kon komen. Al snel ontstond er discussie over deze plek die op haar beurt weer leidde tot een discussie over het beleid van de UvA op gebied van diversiteit. Of liever gezegd: het gebrek aan een diversiteitsbeleid op de UvA.

Uit gesprekken met de UvA en twee studentenplatforms, Amsterdam United en University of Colour, kwam naar voren dat de UvA een egalitair ideaal aanhoudt. In het beleid wordt in principe geen verschil gemaakt tussen studenten van verschillende achtergronden, geloofsovertuigingen, culturen of andere vormen van diversiteit. De studentenplatforms zijn van mening dat het voeren van een actief diversiteitsbeleid meerdere voordelen met zich mee kan brengen, waaronder meer creativiteit, innovatie en het bijdragen aan een inclusieve omgeving.

Hoewel er grofweg twee minderheidsgroeperingen zijn die zich overwegend minder thuis voelen op de universiteit lijken vrijwel alle groeperingen te vinden dat de UvA een actiever diversiteitsbeleid zou moeten voeren: ook de studenten die behoren tot de meerderheid. De ASVA studentenvakbond onderstreept dan ook de suggesties die in het onderzoek worden gedaan naar aanleiding van de huidige diversiteitsaanpak van de UvA. Er moet een actief diversiteitsbeleid gevoerd worden door meer bewustzijn onder zowel studenten als medewerkers, een curriculum dat minder gericht is op meerderheidsleden, meer diversiteit onder werknemers en het creëren van meer voorzieningen voor personen die deel uitmaken van minderheidsgroeperingen.

Lees het volledige onderzoek hier