Nieuw studentenstatuut voor de HvA

Op 17 augustus heeft het college van bestuur van de Hogeschool van Amsterdam met instemming van de Centrale Medezeggenschapsraad het studentenstatuut voor het collegejaar 2015-2016 gepubliceerd. Een belangrijk onderdeel van het statuut voor studieverenigingen is het profileringsfonds waar veel verandering heeft plaatsgevonden.

De belangrijkste wijzigingen voor studieverenigingen die er dit jaar in zijn aangebracht zijn:

  • Het aantal beurzen dat studieverenigingen kunnen aanvragen. Dit is omhoog gegaan van 3 tot 5 beurzen naar 3 tot 6 beurzen, afhankelijk van het aantal leden van de studievereniging.
  • Voor de aanvraag van een beurs is het niet noodzakelijk je propedeuse te hebben. Bij het behalen van 50 studiepunten kan de beurs al aangevraagd worden.
  • De hoogte van de beurs is gelijk voor alle bestuursleden van de verschillende studieverenigingen en bedraagt 250 euro. Dit wat eerst 175 tot en met 350. Afhankelijk van het aantal leden dat een studievereniging had.

De belangrijkste wijziging is samengevat dat de hoogte van de bestuursbeurs niet meer afhankelijk is van het aantal leden dat een studievereniging heeft. Het aantal bestuursbeurzen wat verstrekt wordt is hier wel afhankelijk van heeft wel. Bestuurders van kleinere gaan hiermee het meeste op vooruit. Zij kunnen met een beperkt aantal leden toch al een hoge beurs krijgen.

Een uitgebreidere samenvatting van het profileringsfonds hier te vinden.