Niet kiezen tussen twee kwaden, maar een keuze voor kwaliteit!

Vanmorgen maakte Thom de Graaff, voorzitter van de Hbo-raad, bekend dat hij liever een langstudeerboete heeft dan een leenstelsel. Een langstudeerboete raakt namelijk een kleine groep studenten terwijl het leenstelsel alle studenten raakt. Als voorzitter van de Hbo-raad maakt Thom de Graaff zich grote zorgen om de toegankelijkheid van het hoger onderwijs als er een leenstelsel wordt ingevoerd. De Hbo-raad berekende eerder dat er tussen de 15.000-25.000 studenten minder gaan studeren als het leenstelsel wordt ingevoerd.
Dat Thom de Graaff zich zorgen maakt is begrijpelijk maar de ASVA studentenvakbond vindt dat de discussie niet moet gaan om de invoering van óf het leenstelsel óf de langstudeerboete, maar om de kwaliteit van het hoger onderwijs.  ASVA vindt dat het noodzakelijk is dat de onderwijsbezuinigingen – die nu al decennia lang doorgaan – gestopt worden en dat Nederland weer kiest voor de toekomst. Er moet geïnvesteerd worden in onderwijs en niet worden bezuinigd. Dus geen langstudeerboete en geen leenstelsel, maar meer geld voor het verbeteren van onderwijs door bijvoorbeeld investeren in kleinere werkgroepen en een betere begeleiding van de student.