Afschaffing van Roemeens betekent vernauwing van het Nederlandse onderwijsaanbod

De ASVA studentenvakbond betreurt de afschaffing van de opleiding Roemeense taal en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. De afschaffing van de opleiding illustreert het vernietigende effect dat de profileringsafspraken hebben op  het Nederlandse onderwijsaanbod. Wij vinden dat het Nederlandse onderwijsaanbod niet begrensd moet worden door de Nederlandse regering.
Vandaag is op centraal niveau uiteindelijk besloten toch in te stemmen met de afschaffing van Roemeense taal en cultuur. De enige argumenten om de opleiding af te schaffen zijn de lage instroom en de daaraan gerelateerde financiële overwegingen; de vraag of de opleiding Roemeens waardevol is voor het Nederlandse onderwijsaanbod blijkt niet doorslaggevend. ASVA vindt dit een slechte zaak. De verrijking van het onderwijsaanbod zou leidend moeten zijn in de discussie rond het behoud van opleidingen. De opleiding Roemeens aan de UvA was de enige in de Benelux en de afschaffing er van is dus een verlies voor de diversiteit van het onderwijsaanbod.


ASVA ziet de afschaffing van Roemeense taal en cultuur als de eerste stap in het afschaffen van vooral geesteswetenschappelijke opleidingen aan de Universiteit van Amsterdam. In de profileringsafspraken staan meerdere opleidingen van de faculteit genoemd die zich nog moeten bewijzen in hun relevantie voor de UvA. Wat er met deze opleidingen zal gebeuren als zij niet blijken te vallen onder de zwaartepunten van de UvA is niet duidelijk. De UvA blijft, zoals ook in het verleden is gebeurd, schimmig over het voortbestaan van deze opleidingen en laat studenten en docenten in grote onwetendheid. Dit is oneerlijk tegenover zowel huidige als toekomstige studenten.


ASVA ziet de afschaffing van Roemeense taal en cultuur als een verdere stap in de richting van een vernauwing van de UvA. Dit betreuren we, want de UvA moet juist een brede universiteit blijven. De faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA is altijd al een van de sterkste punten van de universiteit geweest, en de UvA zou er voor moeten kiezen om daar juist in te investeren!