Introductie nieuwe bestuursleden!

De zoektocht naar twee nieuwe bestuursleden is afgerond! Op de Algemene Leden Vergadering van 29 januari zijn Tijmen de Vos (Economie en Bedrijfskunde UvA) en Judith Crabbendam (Algemene Sociale Wetenschappen UvA) ingestemd als, respectievelijk, voorzitter en secretaris. Ze beginnen officieel op 5 februari. Tijmen en Judith hebben er veel zin in!

Judith (21) werkt al langer bij ASVA. Ze is in haar eerste jaar als student begonnen als baliemedewerker en was het afgelopen jaar coördinator secretariaat. Ook was ze anderhalf jaar deel van het presidium van ASVA als notulist. Daarnaast heeft ze bij haar studievereniging Pegasus enkele commissies gedaan, onder meer de onderwijscommissie en verenigingscommissie.

Onderwerpen waar Judith veel mee bezig is, zijn ‘onderwijs’ en ‘studentenleven’. Al vroeg als student zag ze het als haar taak om medestudenten te informeren over belangrijke thema’s op onderwijsgebied, bijvoorbeeld de Maagdenhuisbezetting en de (gevolgen van) het bindend studieadvies.

Tijmen (22) is tijdens zijn studietijd actief geweest binnen onder andere de medezeggenschap. Zo heeft hij een jaar de belangen van studenten behartigt in de FSR van de FEB. Het jaar daarna deed hij dit in de CSR, waar hij de portefeuille organisatie en financiën had. Daarnaast heeft Tijmen namens UvASociaal meegedaan aan verschillende debatten.

Een onderwerp waar Tijmen veel mee bezig is, is ‘duurzaamheid’. Hij probeert de UvA ertoe te bewegen zoveel mogelijk groene energie te gebruiken en ervoor te zorgen dat afval van studenten goed wordt gerecycled.

Het gehele bestuur bestaat nu uit Tijmen de Vos (voorzitter), Fiere Bonnerman (vicevoorzitter), Judith Crabbendam (secretaris), Lydia Wolfs (penningmeester) en Yvonne Drijver (algemeen bestuurslid, AKvV).