Het nieuwe ASVA bestuur is tégen het leenstelsel

Een kennismakingsinterview met het ASVA bestuur

“Ik denk dat het leven van een student een stuk vrijer en blijer kan zijn dan het nu is.”

Het nieuwe ASVA bestuur is inmiddels al een tijdje bekend. Voorzitter Emma Hilde Fuchs (22), vicevoorzitter Wietske Dotinga (24), secretaris & penningmeester Jamie van den Berg (22) en algemeen bestuurslid Amy Renckens (23) gaan dit jaar alles op alles zetten om te strijden voor de belangen van studenten. Hoogste tijd dus, voor een korte kennismaking.

Emma Vakken en studies fuseren en verdwijnen op zo’n rap tempo dat ik bang ben dat er over een paar jaar niets meer van over is.“ 

Emma is de voorzitter en studeert theaterwetenschappen

Waarom heb je gekozen voor een bestuursjaar bij ASVA?                                

Ik denk dat het leven van een student een stuk vrijer en blijer kan zijn dan het nu is. Er zijn een hoop dingen aan ons onderwijs en ons studentenleven die beter zouden kunnen en moeten zijn, dus ik wilde graag deel uitmaken van een bestuur die zich hiervoor inzet. Na functies in de Nieuwe Doelen en ALPHA leek doorstromen naar ASVA de logische keuze. 

Wat zijn je plannen voor komend jaar?                                                                                                                     

Er zijn twee dingen waar ik gewoon echt klaar mee ben: de enorme problemen met de studentenhuisvesting en het leenstelsel. Van het geld dat de overheid met de introductie van het leenstelsel zogenaamd in het onderwijs zou investeren, hebben we niets teruggezien. Vakken en studies fuseren en verdwijnen op zo’n rap tempo dat ik bang ben dat er over een paar jaar niets meer van over is. Ook op het gebied van diversiteit en slecht georganiseerde internationalisering heeft bijvoorbeeld de UvA nog veel te leren. Het is tijd voor verandering en ik ben heel blij dat ik die dit jaar mede mogelijk kan maken.

Wietske “Als er beslissingen gemaakt worden over studenten, moeten studenten zelf daar hun mening over kunnen geven!”

Wietske is vicevoorzitter en volgt de masters Publieksgeschiedenis en Information Studies

Wat betekent studeren en het studentenleven voor jou?                                                                         

Ik denk dat je studietijd de tijd is waarin je jezelf leert kennen! Er zijn zoveel mogelijkheden om te doen wat jij leuk vindt en om jezelf te ontplooien en ontwikkelen. Tegelijkertijd is het ook het moment dat iedereen om je heen steeds volwassener wordt. Volgens mij is het heel belangrijk dat je in dit proces lekker fouten mag maken en dat niet alles perfect hoeft, je bent namelijk aan het leren.

Waarom wilde jij bestuurslid van ASVA worden?

Als er beslissingen gemaakt worden over studenten, moeten studenten zelf daar hun mening over kunnen geven! ASVA speelt hierin een belangrijke rol, omdat wij studenten helpen met het laten horen van hun stem. Dan heb ik het niet alleen over onderwijs, maar je moet ook ergens kunnen wonen en je studie goed kunnen bereiken. Maar ook het onderwijs kan en moet beter en als bestuurslid van ASVA kan ik me voor dit alles inzetten. 

Jamie Wij zijn van groot belang voor de toekomst van Amsterdam.”

Jamie is secretaris en penningmeester en studeert politicologie

Waarom is het voor jou belangrijk om in het ASVA bestuur te zitten?                                                                

Studenten worden vaak over het hoofd gezien, terwijl wij juist van groot belang zijn voor de toekomst van Amsterdam. Er gebeurt zoveel in Amsterdam dat het niet echt een studentenstad is. Om ervoor te zorgen dat het studentenleven niet nog meer in het gedrang komt, ga ik mij aankomend jaar inzetten voor onder andere meer studentenhuisvesting en natuurlijk voor de afschaffing van het leenstelsel.

Wat zijn je plannen voor komend jaar?

Het verhogen van het aantal studentenhuizen in Amsterdam, maar juist ook in de omgeving van Amsterdam. Hierbij komt dat studentenhuisvesting ten allen tijden betaalbaar moet blijven, zoals nu ook met de gemeente Amsterdam is afgesproken. Alle studenten moeten de mogelijkheid krijgen om hun ouderlijk huis op een betaalbare en eerlijke manier te verlaten om écht het studentenleven van Amsterdam in te kunnen stappen.

Amy “Begrotingen zijn niet sexy”

Amy is algemeen bestuurslid en volgt de master Sociologie met de track Gender, Sexuality and Society

Wat is voor jou het belangrijkste aan studeren?                   

Studenten zijn in de geschiedenis vaak kritisch geweest op de maatschappij, en een motor voor emancipatie en verandering. Ik vind het heel belangrijk dat studenten dit kunnen blijven in Amsterdam, daarom vind ik ook dat er een studentenleven en studentencultuur moet blijven bestaan in Amsterdam.

Wat zijn je plannen voor komend jaar?

Als 75e bestuur wordt het een bijzonder lustrumjaar voor ASVA. Ik wil dit jaar aan meer studenten laten zien wat er aan de hand is met onze hogescholen en universiteiten. Er worden iedere dag allemaal keuzes gemaakt die ons aan gaan, bijvoorbeeld op het gebied van beleid. Begrotingen zijn niet sexy, maar het is wel belangrijk dat studenten weten dat er geld niet in hun onderwijs wordt geïnvesteerd, zeker als dat geld wel beloofd is! 

Wil je meer weten over hoe het bestuur dit jaar aan de slag gaat voor jouw belangen? Volg ons op facebook en instagram en blijf op de hoogte! Heb jij een mening over je onderwijs, je onderwijsinstelling of je studentenhuis? Vind jij dat er iets veranderd moet worden of wil je je inzetten voor de afschaffing van het leenstelsel? Mail ons, app ons, schrijf ons, alles mag.

KUN JIJ OOK GEEN GENOEG KRIJGEN VAN ASVA, WORDT DAN NU LID EN ONTVANG ELKE MAAND ONZE NIEUWSBRIEF.