Bestuursupdate November

Wajo, wat is er veel gebeurd de afgelopen weken in huisvestingsland. De gemeente wil met een nieuwe Huisvestingsverordening ervoor zorgen dat ‘de woningvoorraad en de leefbaarheid in de
Amsterdamse buurten beter worden beschermd’, maar daarbij wordt het samenwonen voor studenten op verschillende manieren overbodig moeilijk gemaakt. De gemeente lijkt de studenten(huizen) een beetje vergeten te zijn bij dit wetsvoorstel, dus Wietske heeft op 20 november namens de Amsterdamse student ingesproken bij de Raadscommissie Wonen en Bouwen en ze heeft g e v l a m d. Verder zijn we nu ook bezig met kennismaken met gemeenteraadsleden van verschillende fracties die gaan over onderwijs, huisvesting en andere dingen die te maken hebben met het Amsterdamse studentenleven.