Het creëren van een ambitieuze studiecultuur

Op 9 mei 2012 organiseerde ASVA het onderwijssymposium: waardoor word jij een excellente student? Op deze interactieve dag met verschillende sprekers, interviews en een brainstormsessie zijn we een stapje dichterbij het antwoord gekomen hoe we op de UvA en de HvA een ambitieuze studiecultuur kunnen creëren. De input varieerde van het maken van naambordjes om studeren persoonlijker te maken tot het open stellen van collegezalen en het invoeren van studiekeuze gesprekken.
De geleverde input hebben we samengevat in een beleidsadvies gericht aan – in eerste instantie – het College van Bestuur. Samen met hen zal ASVA in gesprek gaan om te bekijken of en in hoeverre we de aanbevelingen in het advies kunnen gaan uitvoeren. We zullen in gesprek gaan met diverse partijen en waar nodig onderzoekjes uitvoeren onder studenten of bijvoorbeeld acties opzetten in samenwerking met de UvA en de HvA. Op deze manier zullen we stappen zetten om een ambitieuzere en intiemere onderwijscultuur aan de UvA en de HvA te creëren – zodat iedere student het beste uit zichzelf kan halen.