Geen fusie, dus zelf de regie! Een eigen decaan voor de FNWI!

Er moet een einde komen aan de bizarre situatie waarin de FNWI haar decaan moet delen met de bètafaculteiten van de VU. Studentenpartij LIEF en de ASVA studentenvakbond roepen de besturen van de UvA en de VU op om de FNWI weer een eigen decaan te geven!

Vandaag besluiten de besturen van de UvA en de VU of de FNWI een eigen decaan krijgt of dat er weer een gezamenlijke decaan komt voor de bètafaculteiten van de UvA en de VU. De FNWI deelt haar decaan sinds 2014 met de VU. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Karen Maex, de huidige decaan van de FNWI, de decaan zou worden van de gezamenlijke bètafaculteit van de UvA en de VU. In december 2013 werd de bètafusie echter weggestemd door de studentenraad en daarmee werd Maex benoemd tot decaan van de drie losse faculteiten.

Omdat Maex vanaf 1 juni is aangesteld als Rector Magnificus van de UvA, komt haar positie als decaan vrij. Hiermee is de discussie over een al dan niet gedeelde decaan opnieuw losgebarsten. LIEF en ASVA vinden dat de FNWI weer een eigen decaan moet krijgen. Alleen dan kan de decaan opkomen voor de belangen van de FNWI, bijvoorbeeld bij belangrijke besluiten over de samenwerking met de VU. De studentenraad van de FNWI en ASVA waarschuwden bij de benoeming van Maex als decaan al voor een onwerkbare situatie. Als de FNWI weer een eigen decaan krijgt, kan deze persoon zich volledig inzetten voor de faculteit. Ook heeft de nieuwe decaan slechts de medezeggenschap van de FNWI als officiële gesprekspartner, wat de positie van de studentenraad en de ondernemingsraad ten goede zal komen.