De begroting van de UvA in een notendop

De UvA is bezig met de begroting voor 2016 en heeft de academische gemeenschap om input gevraagd. De begroting en het huisvestingsplan van de UvA vormen samen een document van 108 pagina’s, daarom heeft ASVA een samenvatting gemaakt die je hier kunt vinden. Wil je input geven op de begroting aan het College van Bestuur? Meer informatie en de volledige begroting vind je hier. De Centrale Studentenraad organiseert vanavond een denktank over de begroting, waar de studentenraad ook een verdere toelichting zal geven op dit enorme document!

De belangrijkste punten uit de begroting voor studenten volgens ASVA

  • De studentenraad heeft ervoor gezorgd dat faculteiten vanaf 2016 geld krijgen voor elk behaald diploma. Eerder was het zo dat alleen de diploma’s die binnen de nominale studieduur plus één extra jaar zijn behaald bekostigd werden, de zogenaamde nominaal+1-regeling. Dit betekent wel dat de prijs per diploma lager wordt, aangezien er meer diploma’s bekostigd moeten worden. Alle faculteiten die nadeel van deze wijziging ondervinden, zullen worden gecompenseerd tot en met 2019.
  • De UvA geeft aan dat het tekort op de onderwijsbegroting voor het grootste gedeelte veroorzaakt wordt door de voorinvesteringen. De UvA heeft de invulling van de voorinvesteringen neergelegd bij de faculteiten. Ironisch genoeg geven de faculteiten aan dat ze geen idee hebben over hoeveel geld zij mogen voorinvesteren. Het lijkt erop dat er dus nog geen afspraken zijn gemaakt over hoe de voorinvesteringen worden ingezet. Waar de €4 miljoen naartoe gaat ter verbetering van de onderwijskwaliteit is momenteel voor de academische gemeenschap onduidelijk.
  • In de begroting staat: ‘In 2018 en 2019 wordt het resultaat in het allocatiemodel onderdeel onderzoek iets beter door het beschikbaar komen van middelen uit de wet studievoorschot’. Het lijkt er dus op dat de middelen die vrijkomen door het leenstelsel en die bedoeld zijn voor de kwaliteit van het onderwijs besteed gaan worden aan de financiering van onderzoek.
  • Fun fact: Zelfs voor pauzeruimte en cateringvoorzieningen wordt rekening gehouden met een stijging in prijs. Voor pauzeruimte in de koffiecorner wordt er 0,05 m2 per student gerekend, voor het restaurant 0,15 m2.

Lees hier de volledige samenvatting die ASVA heeft gemaakt van de conceptbegroting van de UvA.