ASVA in 2016: megafoon voor studenten

Afgelopen dinsdag vond de nieuwjaarsborrel van ASVA plaats. Hier presenteerde ASVA haar plannen voor het nieuwe jaar. Het beleidsplan voor 2016, ‘Megafoon voor studenten’, is nu online te vinden.

Anno 2016 worden studenten in alle facetten van het studentenleven nog steeds te weinig gehoord. Studenten hebben te weinig inspraak in hun onderwijs, bij studentenwoningen zijn betaalbaarheid en schaarste nog steeds grote issues en door het leenstelsel dreigt er nog minder ruimte te zijn voor de persoonlijke ontwikkeling van de student. Het is daarom des te belangrijker dat het studentengeluid gehoord wordt. ASVA ziet het als haar taak om zoveel mogelijk naar studenten te luisteren en hun mening op de juiste plekken te verkondigen. ASVA zal dit jaar daarom de megafoon van de Amsterdamse student zijn.

Daarnaast…

  • werkt ASVA in 2016 aan de studentenkortingspas voor alle ASVA-leden, omdat het studentenleven al duur genoeg is.
  • introduceert ASVA het scholierenlidmaatschap zodat we aankomende studenten beter kunnen ondersteunen bij hun aanmelding voor een studie en het vinden van een kamer.
  • zal ASVA de studentenbalie uitbreiden met een digitale balie om haar bereikbaarheid te vergroten.
  • helpt ASVA het komende jaar zoveel mogelijk studenten aan een goede, betaalbare kamer via het ASVA Kamerbureau.
  • organiseert ASVA Academy vele uiteenlopende trainingen voor actieve studenten van de HvA en de UvA.

Lees hier het volledige beleidsplan 2016