Centrale medezeggenschapsraden veroordelen handelen College van Bestuur UvA

Vanmiddag is tijdens een gezamenlijke vergadering van de twee centrale medezeggenschapsraden van de UvA het vertrouwen opgezegd in dit College van Bestuur. De raden spraken zich uit naar aanleiding van de ontruiming van het Maagdenhuis afgelopen zaterdag. Nadrukkelijk kwam naar voren dat het College van Bestuur in deze samenstelling niet aan kan blijven. De raad van toezicht wordt verzocht samen met de raden te kijken naar een oplossing.

“De ontruiming van het Maagdenhuis was de tweede gele kaart voor dit college van bestuur”

Vanmiddag is tijdens een gezamenlijke vergadering van de twee centrale medezeggenschapsraden van de UvA het vertrouwen opgezegd in dit College van Bestuur. De raden spraken zich uit naar aanleiding van de ontruiming van het Maagdenhuis afgelopen zaterdag. Nadrukkelijk kwam naar voren dat het College van Bestuur in deze samenstelling niet aan kan blijven. De raad van toezicht wordt verzocht samen met de raden te kijken naar een oplossing.

Na een lange periode van onrust aan de Universiteit van Amsterdam bereikte het vertrouwen in het College van Bestuur vandaag een nieuw historisch dieptepunt. Nu ook de centrale medezeggenschapsraden het vertrouwen in dit College van Bestuur opzegden, kan het niet langer in deze samenstelling aanblijven. Tijdens de gezamenlijke vergadering werd geconcludeerd dat het bestuur niet creatief genoeg is geweest in het vinden van een oplossing om het Maagdenhuis terug te krijgen. “Het CvB wilde na een mislukt akkoord een stok achter de deur, maar gebruikte deze meteen om te slaan,” aldus ASVA-voorzitter Noeri van den Berg. “Dat was een foute keuze en daar moeten ze verantwoordelijkheid voor nemen.”

De centrale raden gaven niet alleen aan dat de academische gemeenschap slecht betrokken werd bij het handelen van het College van Bestuur, maar heeft ook moeten concluderen dat ze zelf als vertegenwoordigende organen onvoldoende betrokken werden bij de besluitvorming. De raden bespraken wat het beste zou zijn voor de Universiteit van Amsterdam en concludeerde dat deze samenstelling van het bestuur niet het vertrouwen geeft om de noodzakelijke veranderingen door te voeren.

De afgelopen weken werd er door veel betrokkenen binnen de UvA hard gewerkt aan een nieuwe Universiteit van Amsterdam. Er werden debatten georganiseerd door de medezeggenschapsraden, er waren bijeenkomsten op elke faculteit en men zette de eerste stappen naar grote veranderingen. Twee commissies zullen met ideeën komen om de universiteit te verbeteren. Van den Berg: “Het is wel de bedoeling dat er ook echt werk gemaakt wordt van de uitkomsten van de commissies. Met dit CvB is dat onzeker.” Van den Berg betreurt dat het zo ver heeft moeten komen. “Het belangrijkste is dat we doorgaan met de noodzakelijke veranderingen. We hebben veel vertrouwen in de commissies, maar er zal nog een hoop moeten gebeuren.”