ASVA regelt compensatie voor benadeelde UvA-student

Onlangs werd bekend dat door een fout van de UvA minimaal vijftig studenten instellingscollegegeld moesten betalen, terwijl deze studenten in september nog was verteld dat zij voor het wettelijk tarief van 1.700 euro mochten studeren. Een fout in de betalingsmodule was hier de oorzaak van. Na bemiddeling van de ASVA studentenvakbond is voor de meeste gedupeerden een compensatieregeling getroffen.
In februari namen verschillende studenten contact op met het ASVA Rechtsbureau. Zij ontvingen halverwege het studiejaar een brief van de UvA met daarin de mededeling dat zij met terugwerkende kracht het instellingstarief, dat kan oplopen tot 10.000 euro, dienden te betalen. Een vreemde gang van zaken, aangezien deze studenten zich volledig hadden geïnformeerd, onder meer via de online betalingsmodule. Met deze tool kun je zelf berekenen welk bedrag aan collegegeld je voor het nieuwe studiejaar moet betalen.
ASVA heeft direct contact opgenomen met de UvA en uitgezocht waar dit probleem vandaan kwam. Er bleek een fout in de betalingsmodule te zitten, waardoor studenten verkeerd werden voorgelicht. Alle studenten in kwestie zijn bezig met een tweede studie. Om de gedupeerde studenten zo goed mogelijk te ondersteunen heeft ASVA onder meer een voorlichtingsavond gehouden, waar studenten op hun rechten zijn gewezen. Daarnaast heeft het Rechtsbureau een standaardbezwaar opgesteld dat door elke student kon worden ingevuld.
Dankzij ingrijpen van ASVA heeft de UvA voor veel studenten een uitzondering gemaakt. ASVA is verheugd dat de UvA zich in deze kwestie flexibel heeft opgesteld en oog heeft gehad voor de belangen van de student. Ook heeft de UvA de betalingsmodule aangepast, waardoor niet langer foutieve informatie wordt vertrekt over de hoogte van de collegeldtarieven. De centrale studentenraad (CSR) heeft verder ook gekeken naar verbeteringen zodat dit volgend jaar niet nogmaals kan gebeuren. De samenwerking met de CSR bleek waardevol in het behalen van dit succes.

Ook een brief van de UvA ontvangen?

ASVA roept studenten die met eenzelfde probleem zitten op zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Je krijgt alleen mogelijk compensatie als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je bent student en je bent bezig met een tweede studie.
  • Je hebt de nominale duur van je tweede studie overschreden (je doet dus langer over je tweede studie dan dat er voor staat).
  • Je hebt pas in of na december van de UvA te horen gekregen dat je alsnog instellingscollegegeld moest betalen.
  • Je hebt aan het begin van het academisch jaar de betalingsmodule op de website van de UvA ingevuld en via die weg te horen gekregen dat je gewoon wettelijk collegegeld moest betalen (1.700 euro). Dat bedrag heb je ook overgemaakt.
  • Je hebt op geen enkele manier eerder van de UvA gehoord dat je meer collegegeld zou moeten gaan betalen.

In principe is de afspraak met de UvA dat er dan een uitzondering voor je wordt gemaakt. Let op: je krijgt wel een brief met het besluit van de UvA dat je meer moet betalen. Je moet bezwaar maken op die brief en daarbij duidelijk aangeven dat je onder bovenstaande criteria valt. Via rechtsbureau@asva.nl kan je een standaard bezwaar opvragen die je kunt invullen. De UvA gaat je als het goed is na het versturen van de brief bellen en je vragen wat er is gebeurd. Geef dan dus aan dat je een geval bent zoals hierboven beschreven.Dit is in principe de afspraak die er met de UvA is gemaakt. Let wel, de UvA bekijkt ieder geval individueel en wij als ASVA kunnen op geen enkele manier garanderen dat je gecompenseerd wordt. Wel vragen we je dat, wanneer je in bovenstaande situatie valt maar je bezwaar toch wordt afgewezen, je dat aan ons laat weten door te mailen naar rechtsbureau@asva.nl en/of voorzitter@asva.nl. Dan gaan we opnieuw in gesprek om te kijken hoe dat kan.Verder is belangrijk dat je ieder ander argument waarom jij vindt dat je geen instellingscollegegeld hoeft te betalen ook meeneemt in je bezwaar. Als je verkeerd bent voorgelicht door studieadviseur of decaan van de UvA, en je hebt hier bewijs van (bijvoorbeeld een mailtje of een verslag van je gesprek met die adviseur (die kan je opvragen) ) is dit ook een reden waar de UvA van zegt dat je kan worden gecompenseerd. Voeg dat dus altijd toe.