ASVA helpt nu ook bij AI zaken!

Kunstmatige intelligentie (AI) is steeds meer zijn stempel aan het drukken op verschillende aspecten van ons leven, en het onderwijs is daarop geen uitzondering. AI heeft de potentie om het leerproces te verbeteren, maar met de opkomst van AI zijn er ook zorgen gerezen. Het gebruik van AI, zoals chatGPT, in examens of papers kan bijvoorbeeld leiden tot oneerlijke voordelen voor sommige studenten. Het is daarom van essentieel belang dat educatieve instellingen duidelijk richtlijnen instellen met betrekking tot het gebruik van AI-hulpmiddelen in het onderwijs om de academische integriteit te waarborgen.

Voor studenten die betrokken zijn bij situaties waarbij een (vermeend) gebruik van AI, zoals chatGPT, een rol speelde in examens of papers en dit heeft geleid tot afkeuring, staat het Rechtsbureau van de ASVA Studentenvakbond klaar om te ondersteunen. Wij kunnen helpen bij het beoordelen van individuele situaties, het verstrekken van juridisch advies en het bieden van begeleiding in het omgaan met universitaire procedures en beroepsmogelijkheden.

Omdat onderwijs en technologie blijven evolueren, is het van cruciaal belang dat er een evenwicht wordt gevonden tussen de voordelen van AI en de ethische en academische overwegingen. Hierbij moeten studenten ten alle tijden eerlijk worden behandeld en hun rechten worden gewaarborgd. Heb jij het gevoel dat dit bij jou niet zo is? Schakel dan het rechtsbureau in!