ACTIE Bezuinigingen FMG

Dit kan zo maar niet

Er wordt bezuinigd op het onderwijs bij de FMG (Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen) aan de UvA. Deze bezuinigingen hebben nu al merkbare consequenties voor studenten en medewerkers. Onderwijs wordt geschaadt, dus ASVA en NU! slaan de handen ineen om van zich te laten horen, en geven een stem aan zij die nu denken: dit kan zo maar niet.

Onduidelijkheid

Door uitgelekte documenten is bekend geworden dat er een budgettekort is van 4,5 miljoen euro binnen de FMG bestaat, wat nu leidt tot bezuinigingen. Het is gebleken dat Hans Brug, decaan van de FMG, de afgelopen maanden bezig geweest is met het maken van bezuinigingsplannen zonder deze met studenten te delen. Deze bezuinigingen hebben er nu al toe geleid dat er onder andere werkgroepen worden afgeschaft, waardoor studenten in overvolle werkgroepen van soms wel 36 studenten onderwijs aangereikt krijgen. Dit gaat uiteraard ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. Verder daalt het aantal college uren bij de opleiding Communicatiewetenschap komend jaar met 12.5%, worden bachelor programma’s gestandaardiseerd en verdwijnen er keuzevakken door toedoen van de bezuinigingen.

Gevolgen

Ook stopt de faculteit met het bekostigen van DIA (Documentaire Instituut Amsterdam). Het CSW (College Sociale Wetenschappen) zet namelijk de financiering stop, omdat ze niet verder willen gaan met de samenwerking. Binnen dit instituut konden studenten theorie verbinden met praktijk, waarbij ze audiovisuele verhalen konden maken op basis van hun eigen politicologisch en antropologisch onderzoek. Studenten schrokken zo van dit bericht, dat er direct een stille actie werd georganiseerd om te laten zien dat studenten het niet eens zijn met de afschaffing van hun instituut.

Dit is nog maar het begin; de meeste bezuinigingen zullen volgend studiejaar pas echt voelbaar zijn. ASVA is het niet eens en demonstreert hiertegen, samen met NU!. NU! verzet zich tegen de ontwikkelingen van de afgelopen weken rondom het onderwijs op de FMG. NU! en ASVA roepen de decaan daarom op tot transparantie en benadrukken dat studenten betrokken moeten worden bij beslissingen die hun onderwijs aantasten.