Commissie Diversiteit zoekt student-assistenten!

De net ingestelde Commissie Diversiteit zal de komende tijd aan de Universiteit van Amsterdam onderzoek doen naar diversiteit. De commissie is op zoek naar medewerkers om het onderzoek te ondersteunen.

De Commissie Diversiteit is een subcommissie van de Commissie Democratisering en Decentralisering. De Commissie Diversiteit zal onderzoek doen naar kwesties met betrekking tot diversiteit en integratie aan de UvA. De commissie richt zich op verschillende vormen van diversiteit, zoalsras en etniciteit, geslacht, godsdienst, klasse, seksualiteit, maar ook naar fysieke en mentale beperkingen. De commissie zal gaan kijken naar de samenstelling van studenten en medewerkers aan de UvA. Ook doet de commissie onderzoek naar de individuele ervaringen van mensen aan de UvA, en besteedt zij aandacht aan de curricula, voorschriften en materiële omgeving van de instelling.

De Commissie Diversiteit is op zoek naar assistenten die een bijdrage willen leveren aan haar onderzoeksactiviteiten. Dus ben jij student of recent afgestudeerd en heb je een grote interesse in het thema diversiteit? Beschik jij over sterke onderzoeks- en/of organisatorische vaardigheden? Misschien is dit dan iets voor jou.

Interesse? Bekijk voor meer informatie de vacatures. Voor verdere vragen over de vacatures, het huidige werkplan van de commissie of de sollicitatieprocedure kun je direct contact opnemen met de commissie via uvadiversitycommission@gmail.com.

Meer informatie over de commissie en hun mandaat, vind je op deze pagina.

The newly installed Diversity Committee is researching ‘diversity’ at the University of Amsterdam and is looking for assistants to support the research.

As a subcommittee of the Democratization and Decentralization Committee, the Diversity Committee will investigate issues relating to diversity and inclusion at the UvA. We focus on various kinds of diversity (e.g. race/ethnicity, gender, religion, class, sexuality, different abilities). Among others, the committee explores the composition of students and staff, individual experiences, teaching practices, curricula, regulations and material environments.

The Diversity Committee needs assistants who contribute to the research activities. We are looking for students (and recently graduated people) with an interest in the theme and with strong research skills and/or strong organizational skills.

For more information, see the vacancies. For more information about the vacancies, the current workplan, or the application procedure, please contact the committee, via uvadiversitycommission@gmail.com.

For more information on the committee and the mandate, check the following page