Die heerlijke studententijd: een opgehemeld sprookje?

Menig volwassene kijkt met nostalgie terug naar diens studententijd. Ongekende vrijheid, veel nieuwe vrienden maken, ontdekken wie jij bent, wat je passies (niet) zijn, bouwen aan je eigen toekomst én natuurlijk het felbegeerde diploma halen. Ten tijde van online onderwijs kun je door al het voorgenoemde, behalve het laatste, een dikke vette streep zetten. De onderwijslockdown lijkt nu voorlopig voorbij, maar de strijd is nog niet gestreden. Meer dan ooit kampen studenten met zware mentale problemen. Een nieuwe epidemie heerst onder studenten. De symptomen? Geen hoofdpijn, koorts of spierpijn, maar stress, slaapproblemen en eenzaamheid.

Effect van de pandemie

Het blijft koffiedik kijken hoe de pandemie zich zal ontwikkelen. Het is zo klaar als een klontje dat studenten hulp nodig hebben. De statistieken zijn duidelijk, maar blijven abstract. 62% van de studenten ervaart stress, 76% prestatiedruk, 41% slaapproblemen, 80% eenzaamheid. Voor de politiek wellicht een van de vele cijfers die hen om de oren slaat, voor studenten de keiharde realiteit. Sla je ogen op in een universiteitsbibliotheek (als die al open is), en je realiseert dat het merendeel van de studenten zich meer dan ellendig voelt.

Waar de universiteit ooit een plek was van zelfontwikkeling, verbroedering en kennis, is het nu een plek van weemoed en dissociatie. Wat is er nog over van dat opgehemelde sprookje van de heerlijke studententijd? Het hoger onderwijs barstte al uit haar voegen na bezuiniging op bezuiniging, wat rest is een online collegezaal. De onderwijsinstellingen én de GGZ kunnen de hulpvraag vanuit studenten niet aan. NOS rapporteert een toename van 15% van het aantal jongeren dat zelfmoord pleegt. De student lijkt het ondergeschoven kind dat zal inleveren voor het algemeen nut.

Knokken voor studentenwelzijn

ASVA pleit dan ook voor het bevorderen van het mentaal welbevinden van studenten. Er moet meer aandacht en vooral actie komen voor inspanningen om het welbevinden te verbeteren. ASVA heeft hiervoor speciaal het studentenwelzijn team opgericht, dat werkt om problemen aan te kaarten en studenten bij dit onderwerp te betrekken. Ook is ASVA in gesprek met onderwijsinstellingen om de hoge studiedruk en lange wachtrijen bij studentenpsychologen aan te kaarten. De lockdown lijkt nu voorbij, maar het blijft nodig om te knokken voor studentenwelzijn.

Bekijk ook ons beleidsplan voor meer informatie over onze plannen voor het verbeteren van studentenwelzijn.