Vermeende fraude HvA: ASVA geeft je achtergrond bij het nieuws

Maandag 19 december 2011
Zaterdag berichtte de Telegraaf dat docenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) aan de bel trokken. 1.000 tot 1.500 studenten per jaar zouden sinds 2002 ongeldige diploma’s hebben gekregen. De vergelijkingen met InHolland volgden in rap tempo. De ASVA studentenvakbond zocht samen met de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) uit wat er nou eigenlijk aan de hand was.
De brief
De Telegraaf sprak van een brief, ondertekend door 60 docenten. In deze brief wordt gesproken over een angstcultuur, ontevredenheid over een ontslag en problemen op twee opleidingen (Trade Management Asia en International Management). Het woord ‘diplomafraude’ valt echter niet. ASVA sprak een aantal docenten en die bevestigden dat er inderdaad ontevredenheid heerst binnen de opleiding. De kwaliteit zou onder de maat zijn, de management stijl verouderd en er zijn in zes jaar zes opleidingsmanagers langs gekomen en weer vertrokken.
De fraude
Volgens de verslaggever van de Telegraaf die we zaterdag spraken zijn er naast de brief nog ‘andere bronnen’ die wél van diplomafraude spreken. Volgens hen zou er met cijfers gesjoemeld zijn. Niemand weet wie deze docenten zijn. Vanochtend kopte de Telegraaf opnieuw over de diplomafraude. Dit keer werd Peter Fonkert aangehaald als bron.
Peter Fonkert
Wij spraken Peter Fonkert, docent en lid van de domeinraad, zaterdag aan de telefoon. Hij sprak over ontevredenheid en grote problemen, maar zei zich niet te herkennen in berichten over ‘diplomafraude’. Hij vertelde ASVA dat het enige wat hij kon bedenken waar dit vandaan zou kunnen komen was dat er een fout in het systeem zat waardoor enen tienen werden. Dit is uit het verband gerukt en nu als reden aangedragen voor de grootschalige diplomafraude.
Systeemfout
Een systeemfout zou dus de reden zijn voor diplomafraude bij 1000 tot 1500 studenten per jaar. Bij de betreffende opleidingen studeren zo’n 3.500 studenten per jaar af. Dat zou dus betekenen dat bijna de helft ongeldige diploma’s heeft gekregen. Maar het is zeer onwaarschijnlijk dat bijna de helft van de studenten meerdere malen enen hebben gekregen die in tienen zijn veranderd. Misschien dat dit een aantal studenten per jaar betreft, maar het kan nooit de reden zijn voor de grootschalige diplomafraude waar nu over gesproken wordt.
ASVA & LSVb
ASVA en de LSVb stuurden een persbericht waarin ze vroegen om een onderzoek naar de situatie. Kort daarna berichtte Jet Bussemaker (rector HvA) dat dit onderzoek inderdaad zou worden ingesteld. Hoewel beide vakbonden de berichten over fraude twijfelachtig vinden, net zoals ook het ISO, is het belangrijk dat de duizenden studenten in onzekerheid zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen. In dat onderzoek moeten studentenbelangen voorop staan, zo stelt ASVA-voorzitter Eline Peters. De vakbonden zijn bang dat interne ontevredenheid en ruzies nu over de ruggen van duizenden studenten worden uitgespeeld. Ook Jet Bussemaker vindt dat interne problemen veel te ver zijn gegaan.
Kwaliteit
Dat de kwaliteit van de betreffende opleidingen onder de maat is, wordt niet ontkend. Vorig jaar deed de HvA een intern onderzoek naar de opleidingen waaruit bleek dat er inderdaad werk aan de winkel is. Aan de hand van dat onderzoek heeft Jet Bussemaker verschillende stappen gezet om de situatie te verbeteren. Die stappen hebben mogelijk tot onvrede geleidt binnen de opleiding. Lees hier wat deze stappen inhouden.
Klachten
ASVA roept studenten met vragen of klachten op te mailen naar klachten@asva.nl. Tot nu toe hebben we veel studenten gesproken die geschrokken zijn en zich afvragen of hun diploma minder waard is. Er zijn nog geen studenten die laten weten dat zij van diplomafraude afwisten en er zelf de dupe van zijn geworden.
Hoe nu verder?
De vergelijkingen die worden getrokken met Inholland-taferelen zijn waarschijnlijk ongeldig en bovendien erg schadelijk. Niemand herkent zich in het bericht over diplomafraude, zowel de medezeggenschap, studenten als docenten niet. Die laatsten doen zelfs afstand van alles wat er door de Telegraaf gezegd is. Morgen vindt er een gesprek plaats tussen Jet Bussemaker en docenten van de betreffende opleidingen.
Verder wordt binnenkort een onderzoek ingesteld. Er moet goed worden uitgezocht wat er nou aan de hand is en of er inderdaad sprake is van fraude. ASVA hoopt dat dit zo snel mogelijk gebeurt, zodat onduidelijkheid kan worden opgehelderd. Ook pleit ASVA voor een studentenvertegenwoordiger in deze commissie, zodat de uitkomsten breed gedragen worden en zo onafhankelijk mogelijk zijn.
Wordt vervolgd!!