Verandering BAG, wat betekent het voor studenten?

Sinds 1 juli 2009 is de wet ‘Basisregistraties Adressen en Gebouwen’ (BAG) van kracht. Daarin is onder meer vastgelegd welke ‘woonobjecten’ een huisnummer toegewezen mogen krijgen. In 2013 werd deze wet aangescherpt: in de toekomst zouden onzelfstandige woningen zoals studentenkamers of kamers in verzorgingstehuizen niet langer in aanmerking komen voor individuele huisnummers.  Het Kadaster heeft daarop gemeenten opdracht gegeven om  in de BAG alleen nog zelfstandige woonruimte te registeren. Deze operatie moet voor 1 januari 2017 gereed zijn.  Met deze operatie verdwijnen de unieke adressen van kamers en worden ze samengevoegd tot 1 woning met 1 enkel huisnummer. Wie voorheen bijvoorbeeld huisnummer 2D had, woont voortaan op nummer 2.

Door bewoners van een onzelfstandige woonruimte samen te voegen tot een grote eenheid met 1 adres, kunnen bij Belastingdienst/Toeslagen onterechte huishoudsamenstellingen ontstaan. Hierdoor kan het gebeuren dat een toeslagaanvrager er opeens een toeslagpartner of medebewoner bij krijgt. In de portal Mijn Toeslagen zijn deze zichtbaar (naam, geboortedatum en niet geheel zichtbaar BSN). Zij kunnen er voor zorgen  dat je toeslagen worden verlaagd of zelfs stopgezet. Bij huurtoeslag telt namelijk het toetsingsinkomen van de eventuele toeslagpartner en medebewoner(s) mee.

Bijkomend probleem is dat de gemeente afwijkende criteria hanteert bij het vaststellen van zelfstandige woonruimte. Binnen de BAG wordt een woonruimte als zelfstandig gezien als deze een keuken, douche en toilet heeft. Volgens de criteria waarop de Belastingdienst zich baseert, is een woning zelfstandig als deze minimaal een keuken en een toilet heeft.

Om huurtoeslag te krijgen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Twee daarvan zijn dat je ingeschreven moet staan bij de gemeente en het inkomen moet niet te hoog zijn. Belastingdienst/Toeslagen is wettelijk verplicht  om bij het bepalen van het recht gebruik te maken van de Basisregistratie Personen (verder BRP).  In de BRP staat wie op welk adres woont, maar niet wat de huishoudsamenstelling is.

De huishoudsamenstelling  heeft Belastingdienst/Toeslagen nodig om het inkomen te bepalen. (voor huurtoeslag; het inkomen van de aanvrager, evt. toeslagpartner en medebewoner)

Als alle onzelfstandige eenheden op 1 adres staan is het voor Belastingdienst/Toeslagen moeilijker om hier afzonderlijke huishoudens van te maken. Er kunnen hierdoor onterechte huishoudsamenstellingen ontstaan. Wat kan leiden tot het stoppen of het verlagen van de hoogte van de toeslag(en).

Een complete FAQ en wat dit verder voor jou kan beteken vind je hier.