UPDATE: ASVA betaalt proceskosten Bungehuisbezetters

UPDATE: Gisteren was de uitspraak van de rechter in de zaak van bezetting van het Bungehuis. ASVA betreurt dat de UvA deze weg verkiest, boven een gesprek. Aan de UvA wordt keer op keer benadrukt dat er ruimte moet zijn voor open debat en andere ideeën. Maar de universiteit, die zelf pretendeert op zoek te zijn naar competente rebellen, sleept haar eigen studenten voor de rechter. ASVA vindt dat er naar studenten geluisterd moet worden. Dat de bestuurders zo snel naar de rechter stapten is intimiderend en beknelt studenten anders te denken. Uit onvrede met deze gang van zaken heeft ASVA besloten de proceskosten – die op de bezetters verhaald worden – te betalen! 


Afgelopen vrijdag hebben studenten, verenigd in de groep De Nieuwe Universiteit, het Bungehuis van de UvA aan de Spuistraat bezet. Met de actie wil de groep aandacht vragen voor meer democratie binnen de universiteit. Hoewel ASVA zich op dit moment niet in deze actie kan vinden, deelt het de zorgen van De Nieuwe Universiteit en steunt zij de groep in haar roep om studenten een duidelijkere stem te geven binnen de academische gemeenschap.

Het komt nog altijd te vaak voor dat studenten niet meegenomen worden in de besluitvorming van de universiteitsbesturen. Studenten krijgen te weinig inspraak en plannen worden meegedeeld in plaats besproken. De vergaande samenwerking tussen de VU en de UvA vorig jaar was hier een goed voorbeeld van, evenals de problemen rondom de verhuizing naar het Roeterseiland. Studenten konden het plan op tijd een halt toe roepen. Het bestuur had blijkbaar niets geleerd, want toen de Faculteit Geesteswetenschappen moest bezuinigen werd weer een plan gepresenteerd zonder dat studenten betrokken werden.

ASVA vindt het belangrijk dat studenten inspraak hebben in de ontwikkelingen binnen de universiteit. Zij zijn immers net zo goed onderdeel van de academische gemeenschap als docenten, professoren en bestuurders. Samen met De Nieuwe Universiteit zal ASVA dan ook kijken hoe we de student meer een stem kunnen geven binnen deze gemeenschap.

ASVA hoopt dat mensen door de actie van De Nieuwe Universiteit samen met ons hierover willen nadenken. ASVA ziet graag dat er nagedacht wordt over een meer democratische universiteit waarin elke student gehoord kan worden. Deze discussie lijkt zich nu alleen rond het Bungehuis af te spelen, maar verdient een groter podium. ASVA zal zich ervoor inzetten dat er juist over de inhoud wordt gesproken.

Bezuinigingen en fusies gaan niet alleen over geld. Het gaat ook over studenten en docenten. Dymph van den Boom, rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam, liet eerder weten dat er niet over inhoud gepraat kan worden zonder naar de financiën te kijken. ASVA voegt daar graag studenten aan toe. Samen maken we de universiteit. Immers: We are U.